Uredba o sufinansiranju nabavke automobila za RVI 100 posto prve grupe
(Izvor: Fena/Almir Razić)

Uredba o sufinansiranju nabavke automobila za RVI 100 posto prve grupe

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici donijela Uredbu o sufinansiranju nabavke putničkih automobila za ratne vojne invalide 100 posto prve grupe, kojom se uređuje način obezbjeđenja i dodjele sredstava, uslovi i kriteriji za  odabir korisnika, kao i uslovi korištenja putničkih automobila.

Sredstva za ove namjene obezbjeđuju se u budžetu Federacije BiH, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U svrhu sufinansiranja nabavke putničkih automobila za RVI 100 posto prve grupe obezbjeđuje se iznos do 30.000 KM po jednom putničkom automobilu, a broj korisnika će zavisiti od obezbijeđenih sredstava i razlike iznosa utrošenih sredstava.

RVI 100 posto prve grupe, zbog specifičnih potreba i posebnih uslova života, ima pravo na sufinansiranje ako mu je, kao pripadniku Oružanih snaga pravosnažnim rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo RVI 100 posto prve grupe, te da ima prebivalište i stalno živi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Uslov je i da u posljednjih sedam godina nije od resornog federalnog ministarstva i nadležnog organa u Republici Hrvatskoj dobio putnički automobil ili sredstva za njegovu nabavku. Također je uslov da je proveden postupak kontrole zakonitosti korištenja prava prema Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Federalno ministarstvo vrši uplatu iznosa obezbijeđenih sredstava jednom korisniku do 30.000 KM, dok razliku iznosa do prodajne cijene automobila snosi sam korisnik sredstava.

Korisnik koji ovim putem nabavi automobil ne može ga otuđiti u roku od sedam godina.

Na ovaj način, omogućuje se da RVI 100 posto prve grupe mogu sami birati svoja ortopedska pomagala, odnosno automobile za svoje potrebe.

federalna.ba/Fena

RVI Automobili
stanovi borci Omer Osmanović RVI
0 14.10.2021 15:53
Autoindustrija Automobili Honda
0 22.09.2021 13:35
RVI osobe sa invaliditetom osobe s invaliditetom Tuzla
0 14.09.2021 17:02
Krađa Automobili
0 31.08.2021 15:43
Grad Tuzla Tuzla utrka Automobili automobil
0 01.08.2021 14:41