"U BiH mnoga prava ugrožena"

Ujedinjene nacije (UN), u partnerstvu sa Delegacijom Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, danas su u Sarajevu obilježile Međunarodni dan ljudskih prava i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Događaj je u sjedištu UN-a okupio predstavnike vlasti i institucija Bosne i Hercegovine, civilnog društva, međunarodnih organizacija i diplomatske zajednice.

Ususret 10. decembru, kada se obilježava 75. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, današnji događaj uključuje i predstavljanje obećanja koja su dali neki od aktera u okviru inicijative Ureda visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava pod nazivom “Ljudska prava 75”.

“Sada je bitnije nego ikada da u BiH i širom svijeta ispoštujemo ljudska prava. Zato smo se okupili danas kako bismo u sklopu ove inicijative sve zemlje ponovo potvrdile svoju posvećenost poštivanju ljudskih prava. Također smo suočeni s vanrednim okolnostima u svijetu bez presedana i također imamo najveću stopu oružanih sukoba u svijetu od 1945. godine i zaista je došlo vrijeme kako bismo osnažili poštivanje ljudskih prava za sve, za žene, djevojke, osobe sa invaliditetom i ostale marginalizovane grupe”, rekla je Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH.

Dodala je da su ljudska prava “obaveza za BiH” na njenom putu ka evropskim integracijama i istaknula važnost da se svačiji glas podjednako čuje.

Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, rekao je da su u BiH mnoga prava ugrožena.

“Svako ima pravo na život, na čist zrak, na rad. U BiH su mnoga prava ugrožena i meni je drago što Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dobija značaj u BiH. Sve više ljudi se, nažalost, javlja sa ugroženim pravima i mi ih rješavamo”, rekao je Hurtić.

Dodao je da je da je u zemlji ugroženo pravo na jezik i da se to pitanje u budućnosti treba rješavati. Takođe je kao vitalno istakao i pravo na čist zrak te pravo raseljenih da dobiju svoj krov nad glavom.

“Od 1992. do 1995. mnogi ljudi su raseljeni i nemaju još krov nad glavom i to je osnovno pravo. Mnogi očekuju od države da riješe to pitanje. I obaveza je države da svakome obnovi kuću i da se vrate na svoje imanje”, dodao je Hurtić, podsjetivši da u BiH još oko 4.000 raseljenih porodica nema krov nad glavom.

Adebayo Babajide, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH, rekao je da je zaštita ljuskih prava u srži EU-a i da je taj blok osnovan na zajedničkom određenju da se unapređuje mir i stabilnost kako bi se gradio svijet zasnovan na poštivanju ljudskih prava.

“Svaka država koja se želi pridružiti EU-u treba demonstrirati poštivanje ljudskih prava. BiH je ratifikovala sve osnovne instrumente, evropske i međunarodne što se tiče poštivanja ljudskih prava, međutim imamo tu i dalje određenih pitanja u vezi njihove implementacije”, rekao je Babajide.

Dodao je da su među najranjivijim grupama osobe sa invaliditetom koje se najviše suočavaju sa preprekama što se tiče pristupa obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj pomoći.

“Rodno zasnovano nasilje i nedovoljna zaštita manjinskih grupa, što uključuje i Rome, nastavlja izazivati zabrinost. BiH treba da razradi sve obuhvatne strateške okvire za ljudska prava, tranzicijsku pravdu i zaštitu manjina”, rekao je Babajide.

U Sarajevu će se u okviru pomenute inicijative diskutovati i o pripremama za Univerzalni periodični pregled (UPP) Bosne i Hercegovine, koji je planiran za januar 2025. godine.

S obzirom da taj proces treba biti participativne i inkluzivne prirode, predstavnici Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i organizacija civilnog društva će održati diskusiju o svojim pojedinačnim ulogama u tom procesu i međusobnoj saradnji.

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini smatraju UPP proces platformom za dijalog o ljudskim pravima, te za unapređivanje promocije i zaštite ljudskih prava širom zemlje, najavljeno je iz misije UN-a u BiH.

Kako bi se obilježio Dan osoba sa invaliditetom, događaj takođe uključuje i diskusiju sa predstavnicima ključnih državnih institucija i udruženja osoba sa invaliditetom o osnaživanju osoba sa invaliditetom i osiguravanja njihovog uključivanja, sa težištem na jačanje njihovih prava na učestvovanje i informisanje. Ova tematika je bitna u pogledu UPP procesa i lokalnih izbora koji će biti održani 2024. godine, navode iz UN-a u BiH.

federalna.ba/AA

 

 
UN Međunarodni dan ljudskih prava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom