Teatar pod opsadom – Hana Bajrović

**

Dobro je čitati ...

**

Svoj profesionalni rad u oblasti teatra započela 2015.godinea, a danas je članica produkcijskog tima Festivala MESS. Jedna je od urednica fotomonografija, romana i knjiga "Žene opkoljenog Sarajeva", Hidajeta Delića; „Teatar u opkoljenom Sarajevu 1992-1995“, Davora Diklića; „Srebrenica – 25 godina kasnije“ (bosanska i engleska verzija, u izdanju fondacije Heinrich Boell); „Znaš li Nunu Montiljo?“, autora Edina Krehića; te fotomonografije „Sjena sjećanja“, Rona Haviva i Lauren Walsh ... Hana Bajrović autorica je dokumentarne izložbe „Teatar pod opsadom“ nastala u koprodukciji Festivala MESS i Narodnog pozorišta  Sarajevo, a u okviru programa Modul Memorije 2019.godine. Autorica je istoimene knjige koja je svojevrstan nastavak izložbe. Knjiga je objavljena 2020. godine, a izdavači su J.U. MES i Narodno pozorište Sarajevo. Oktobra 2020. godine je u Collegium Artisticumu otvorena dokmentarna izložba „60 godina MESS-a“, povodom obilježavanja 60 godina rada i postojanja Festivala MESS. Hana Bajrović autorica je ideje i jedna od autorica izložbe, zajedno sa Irom Isović. Na ovoj izložbi je također radila i kao kuratorica i izvršna producentica izložbe. U uredničkom je timu Monografije MESS-a, te i Monografije „100 godina Narodnog pozorišta Sarajevo“ i Monografije „30 godina Sarajevskog ratnog teatra Sartra“.

**

U knjizi „Teatar pod opsadom“ na jednom mjestu su prikupljeni teatrografski podaci svih ratnih premijera realiziranih u Sarajevu. To su predstave nastale u produkcijama i koprodukcijama profesionalnih pozorišta  - Narodnog pozorišta, Kamernog teatra 55, Pozorišta mladih, Sarajevskog ratnog teatra SARTR, te Festivala MESS, a u periodu opsade Sarajeva, od aprila 1992-e do marta 1996.godine.

**

Urednica – Selma Dizdar

Ton-majstor – Senad Ćesko

Izvor / foto – Selma Dizdar

Hana Bajrović Čitamo knjige
Amela Mustafić Čitamo knjige Federalni radio
0 14.05.2022 22:02
Čitamo knjige Federalni radio
0 06.05.2022 21:56
Edin Urjan Kukavica Čitamo knjige Federalni radio
0 22.04.2022 21:18
Čitamo knjige
0 01.04.2022 12:34
Čitamo knjige Adisa Bašić Federalni radio
0 25.03.2022 20:35