Svjetski dan slobode medija kroz Blickovu izložbu obilježen u Tuzli

Na 3. maj Svjetski dan slobode medija iz Udruženja BH novinari podsjetili su da je bitno poboljšati zakonsku regulativu kako bi novinari svoj posao radili u sigurnijem i slobodnijem ambijentu, budući da su često izloženi pritiscima, prijetnjama i zastrašivanju. Na ovaj dan ukazao je i bh. reporter Ahmet Bajrić, zvani Blicko, jedinstvenom izložbom fotografija o novinarima, snimateljima i fotoreporterima sa područja sjeveroistočne Bosne, koja je otvorena na Trgu slobode u Tuzli.

U toku prošle godine, Linija za pomoć novinarima je zabilježila 71 slučaj kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda u BiH. U isto vrijeme, zabilježen je i  veliki broj prijava o zabrani pristupa informacijama i netransparentnom tretmanu novinara i medija od strane političara i predstavnika institucija.

“Svi parametri kojima se mjere medijske slobode nažalost su loši. Ekonomski, sigurnosni, pravni, ništa nam od toga ne ide u prilog”, smatra Marko Divković, predsjednik Udruženja BH novinari.

Na Svjetski dan slobode medija, pažnju je skrenuo bh. reporter Ahmet Bajrić iz Tuzle. Na izložbi koja je otvorena danas prikazani su svi novinari, snimatelji i fotoreporteri koji su proteklih tridesetak godina radili ili i dalje rade u medijima na ovom području.

“Pogotovo sad što su slobode medija prilično ugrožene i htio sam da iskoristim priliku i dam malo publicitet novinarima, a ujedno da kažem da su novinari što se tiče finansijskog stanja u najlošijoj situaciji”, rekao je Bajrić.

“Moraš raditi svoj posao, moraš ga voljeti, biti u svakom trenutku spreman da ideš na zadatak i da nosiš sve rizike sa sobom”, kaže Almasa Hadžić, novinarka u penziji.

Inače, Bajrić fotografiše za sve važnije medije u BiH i svijetu. Na njegovim fotografijama su svi bitniji ljudi, događaji i pojave decenijama unazad.

“Mediji su čuvari istine. Ljudi pokupšavaju dokazati da postoje različite istine. Nema različitih istina, postoji samo jedna istina”, poručuje Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Sloboda medija i novinara predstavlja slobodu svih nas i na koji način ne bi trebala i ne smije biti ugrožena, poručeno je danas iz Tuzle.

federalna.ba

izložba fotografija svjetski dan slobode medija Tuzla