videoprilog Adise Alić (Federacija danas)

Susret mladih šest zemalja Evropske unije i regije u Jajcu

Loša politička situacija koja uzrokuje nesigurnost i na ekonomskom planu, među glavnim je uzrocima odlaska mladih iz naše zemlje.

Umjesto svakodnevnog govora mržnje i priča o nacionalnim podjelama, vlasti bi konačno trebale poduzeti konkretne mjere koje bi zadržale mlade pružajući im prilike u vlastitoj zemlji.

Poruka je ovo, između ostalih, sa susreta mladih šest zemalja Evropske unije i regije, koji su u Jajcu, u okviru programa Evropske komisije, razmijenili iskustva o sličnostima i razlikama evropskih i bosanskohercegovačkih vrijednosti.

federalna.ba

Jajce mladi