Regionalni Konsultativni forum - Jačanje pravosudne saradnje u zemljama zapadnog Balkana
(Izvor: Fena/Tužilaštvo BiH)

Regionalni Konsultativni forum - Jačanje pravosudne saradnje u zemljama zapadnog Balkana

Zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva BiH Ivan Matešić i tužiteljica koja je kontakt-tačka za saradnju sa EUROJUST-om Sanja Ljuboje-Romić zajedno sa glavnim tužiocem Federalnog tužilaštva Federacije BiH Munibom Halilovićem i  glavnim tužiocem Republičkog javnog tužlaštva Republike Srpske Željkom Radović, učestvovali su na prvom regionalnom Konsultativnom forumu čelnika tužilaštva regiona koje je organizovalo Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore u Budvi, koje je bilo domaćin sastanka zvaničnika tužilaštava koja se bave borbom protiv najtežih oblika organizovanog i prekograničnog kriminala.

Dvodnevni Konsultativni forum organizovan je u cilju neposredne razmjene informacija od značaja za prevazilaženje izazova u praksi u predmetima organizovanog kriminala i visoke korupcije. Skup je okupio 30 učesnika iz država Zapadnog Balkana i Evropske agencije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima (EUROJUST) iz Haga.

U okviru Konsultativnog foruma delegacija Bosne i Hercegovine je razmijenila iskustva sa kolegama iz zemalja Zapadnog Balkana, te su održani bilateralni sastanci za predsjednikom EUROJUST-a Ladislavom Hamranom i vrhovnim državnim tužiocem Crne Gore Miloradom Markovićem.

Tokom sastanka s predsjednikom EUROJUSTa razgovarano je o procesu priključenja Bosne i Hercegovine toj instituciji kroz zaključenje međunarodnog sporazuma, gdje je iznova istaknuta bitnost postojanja saradnje na međunarodnom nivou za procesuiranje najtežih oblika organizovanog i prekograničnog kriminala.

Tužioci Tužilaštva BiH u proteklih nekoliko godina sudjelovali su u više predmeta i međunarodnih operacija koje je koordinirao i vodio EUROJUST.

Konsultativnom forumu prisustvovali su i predstavnici diplomatskog kora, tužioci za vezu sa EUROJUST-om, kao i Western Balkan Criminal Justice projektni tim, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Tužilaštvo BiH