videoprilog Sare Jušić (Federacija danas)

Radionica u Bihaću za osnovnoškolce uz Međunarodni dan maternjeg jezika

U svijetu se 21. februara obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika, koji je UNESCO odredio kao dan kada se pažnja posvećuje njegovanju jezičke i kulturne različitosti. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću i OŠ Richmond park College su organizirali radionicu za osnovnoškolce s istim ciljem, da se odavanjem počasti maternjem jeziku skrene pažnja i na vlastiti identitet.

federalna.ba

Međunarodni dan maternjeg jezika
Međunarodni dan maternjeg jezika maternji jezik Federalni radio
0 21.02.2024 16:35
Međunarodni dan maternjeg jezika UNSA Institut za jezik UNSA
0 21.02.2024 13:24
Međunarodni dan maternjeg jezika rektorat Sarajevo
0 21.02.2024 12:49
UNESCO Međunarodni dan maternjeg jezika
0 21.02.2024 10:51
skraćenice Međunarodni dan maternjeg jezika Fojnica
0 22.02.2023 21:49
Gradska biblioteka Zenica Međunarodni dan maternjeg jezika Melida Travančić
0 21.02.2023 21:50