videoprilog Melise Hasanić (Federacija danas)

Predstavljeni rezultati Digitalne akademije, projekta Vanjskotrgovinske komore BiH

U Sarajevu su predstavljeni rezultati projekta Vanjskotrgovinske komore BiH rađenim u saradnji s Evropskom unijom. Fokus je bio na internacionalizaciji bh. preduzeća, prije svega drvoprerađivačkog i metaloprerađivačkog sektora.

Dokaz pozitivnih rezultata, osim brojnih inovacija, jeste i promocija Digitalne akademije, koja služi za edukaciju bh. privrednika.

“Riječ je o projektu koji je trajao 18 mjeseci, od juna 2020., i završava se krajem decembra ove godine, a njegova vrijednost je skoro 235 hiljada maraka”, objašnjava Tarik Kovač, koordinator projekta.

Nova oprema, digitalizacija i ostale ključne inovacije jesu put ka otklanjanju prepreka za rast i razvoj odabranih sektora u Bosni i Hercegovini.

“Kao firma izvoznik, veoma nam je potreban taj C status koji dokazuje kvalitet naših proizvoda i da ga možemo plasirati poznatim kupcima, tražiti nova tržišta u zapadnoj Evropi”, navodi Amela Afgan-Obhođaš, predstavnica firme Alba-Uniprom d.o.o.

Ovo je još jedna finansijska injekcija za BiH, gdje je cilj projekta jačanje kapaciteta za ekonomski rast i zapošljavanje, te poticanje konkurentnosti i inovacija u navedenim sektorima.

federalna.ba

VTK BiH VTKBiH