Potpisan Sporazum između IDDEEA-e i Općinskog suda u Travniku za efikasnije pravne procedure
(Izvor: Fena/IDDEEA)

Potpisan Sporazum između IDDEEA-e i Općinskog suda u Travniku za efikasnije pravne procedure

Općinski sud u Travniku potpisao je Sporazum s Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), kojim se otvaraju nove mogućnosti za efikasnije obavljanje pravnih procedura.

Sporazum omogućuje stalni pristup prijemnom organu Općinskog suda putem web servisa koji povezuje sud sa centralnom evidencijom IDDEEA-e. To znači da će sud direktno pristupati evidencijama koje IDDEEA održava, poštujući sve zakonske propise.

Ta inicijativa ima za cilj olakšavanje provođenja postupaka registracije i online registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, omogućavajući provjeru osnovnih podataka osnivača/vlasnika subjekta upisa i ovlaštenih predstavnika/zastupnika.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata koji uvodi jednošalterski sistem, implementacija tog Sporazuma će znatno ubrzati i olakšati procese registracije poslovnih subjekata.

Jednošalterski sistem pruža usluge podnosiocima prijava na fizičkoj ili virtuelnoj lokaciji, čime se stvara efikasnije okruženje za stupanje na tržište različitim privrednim subjektima, saopćeno je iz IDDEEA-e.

federalna.ba/Fena

IDDEEA