javljanje Adise Šehić (Federacija danas)

Delegati nisu usvojili prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, u drugom krugu glasanja, nije usvojio Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Za predloženi zakon glasalo je 10 delegata, četiri su bila protiv i jedna suzdržan.

Iz FBiH 10 delegata je bilo „za“, a iz RS-a su četiri delegata bila protiv i jedan suzdržan.

Prijedlogom tog zakona bila su uređena pitanja koja je potrebno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcioniranje pravosuđa i VSTV-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Dom naroda nije prihvatio zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim se predviđa povećanje plaća vojnicima, policijskim i državnim službenicima.

Delegati su se potom izjašnjavali o razmatranju ovog zakona po skraćenom postupku, ali  je zbog nedostatka entitetske većine taj zahtjev upućen Kolegiju na usaglašavanje.  

Dom naroda danas se, u drugom krugu, izjašnjavao i o Zahtjevu za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH po skraćenom postupku, čiji  je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, a koji predviđa ukidanje akciza na gorivo.

Delegati nisu prihvatili da po skraćenom postupku razmatraju ovaj zakon, te će on biti razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Dom naroda  nije prihvatio Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, kao ni Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora za 2020. godinu, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Usvojen je Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, kao i Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u BiH, s preporukama sadržanim u izvještaju.

Dom naroda je usvojio Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2021. godinu, kao i Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu.

Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja ove inicijative u parlamentarnu proceduru, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, s ciljem formiranja Ministarstva za evropske integracije, nije dobila potrebnu podršku delegata, tako da nije prihvaćena.

Nije prihvaćena ni Bećirovićeva delegatska inicijativa kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja ove inicijative u parlamentarnu proceduru, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, s ciljem formiranja Ministarstva poljoprivrede BiH.

Delegati su dali suglasnost za  ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i ugovora.

Nije prihvaćen Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas nije prihvatio Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je predložio Predstavnički dom, a čije usvajanje predstavlja jedan od 14 prioriteta Evropske komisije, u vezi s aplikacijom BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Delegati su usvojili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o predloženom zakonu, a predsjedavajući Doma Dragan Čović je, citirajući Poslovnik, kazao da „ako Dom naroda prihvati mišljenje Ustavnopravne ili nadležne komisije, predloženi zakon se smatra odbijenim“.

- To je status ovog zakona nakon glasanja - naveo je Čović.

Od 15 prisutnih delegata, „za“ negativan izvještaj Ustavnopravne komisije glasalo je osam delegata, a protiv je bilo njih sedam.

Iz Federacije BiH četiri delegata su bila „za“, a šest protiv, dok su iz RS četiri delegata bila „za“, a jedan protiv.

Prilikom rasprave o ovoj tački dnevnog reda, delegat iz Kluba bošnjačkog naroda Denis Bećirović je kazao da je ovo jedan od tri takozvana 'evropska zakona', koje čeka i Evropska unija i javnost u BiH.

- Formalno i deklarativno se iskazuje spremnost da se krene u pravcu evropskih integracija, ali je interesantno kad god dođe bilo koji konkretan zakon koji trebamo podržati u PSBiH to bude oboreno na različite načine, ali uvijek bude oboreno - naveo je on.

Kazao je kako misli da i Dom naroda PSBiH i cjelokupna bh. javnost pa i ljudi iz Evropske unije trebaju čuti razloge zašto je Ustavnopravna komisija bila protiv.

- Očekujem da čujemo argumente zbog čega ne možemo da usvojimo jedan od zakona koji su prijeko potrebni Bosni i Hercegovini - naveo je Bećirović.

Niko od članova Ustavnopravne komisije nije odgovorio na Bećirovićevo pitanje, nakon čega se pristupilo glasanju o negativnom izvještaju Komisije.

Klub Bošnjaka traži hitnu sjednicu o obezbjeđivanju novca za izbore

Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH predao je danas zahtjev za sazivanje hitne sjednice ovog doma sa jednom tačkom dnevnog reda – obezbjeđivanje novca za opšte izbore u BiH 2. oktobra.

Predsjedavajući Kluba bošnjačkih delegata Asim Sarajlić u obraćanju na sjednici Doma naroda podsjetio da je Izbornim zakonom BiH propisano da sredstva za provođenje izbora treba da budu obezbijeđena budžetom BiH u roku od 15 dana od raspisivanja izbora.

"Centralna izborna komisija je 4. maja raspisala izbore, tako da je potrebno najkasnije 19. maja obezbijediti neophodna sredstva", naveo je Sarajlić.

On je naveo da se zahtjevom, koji je potpisalo svih pet delegata u Klubu Bošnjaka, traži od Doma naroda da na hitnoj sjednici donese zaključak kojim se nalaže Savjetu ministara da donese odluku o obezbjeđivanju 12,5 miliona KM za ovogodišnje opšte izbore. 

Među zakonskim prijedlozima koji su, danas skinuti sa dnevnog reda je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Predloženi zakon predstavlja jedan od 14 prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa za BiH, a njegovim usvajanjem vrši se i harmonizacija s direktivama Evropske unije u ovoj oblasti.

Dom naroda danas neće razmatrati ni principe (prvo čitanje) Prijedloga zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

federalna.ba/Fena

Dom naroda PSBiH PDV Zakon o akcizama dnevni red
Dom naroda PSBiH Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda BiH Mreža
0 06.12.2022 21:19
listić Dom naroda PSBiH Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda BiH Igor Crnadak
0 06.12.2022 16:53
CIK BiH SIP BiH listić delegat Dom naroda PSBiH Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda BiH
0 05.12.2022 19:39
delegat Dom naroda Dom naroda PSBiH Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda BiH
0 04.12.2022 12:41
Dom naroda PSBiH Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda BiH delegat
0 03.12.2022 22:38
NSRS Dom naroda PSBiH Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda BiH
0 01.12.2022 19:46