Počela sjednica Doma naroda, na dnevnom redu set evropskih zakona
(Izvor: Fena/Almir Razić)

Počela sjednica Doma naroda, na dnevnom redu set evropskih zakona

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na čijem dnevnom redu su Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, te prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH počela je u Sarajevu.

Ova tri zakonska prijedloga važna su za evropski put BiH, a utvrdilo ih je i u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara. Principi Prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama, koji nosi oznaku EI kao potvrdu usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti, usmjereni su na jačanje transparentnosti i otvorenosti javne vlasti, slobodan i besplatan pristup informacijama uz pravovremenost i tačnost u njihovom objavljivanju, te jačanje odgovornosti institucija BiH u ovom procesu.

Novina u predloženom, u odnosu na važeći zakon, jeste elektronsko podnošenje zahtjeva i uvođenje potpuno novog modela proaktivne objave određenih informacija važnih za rad, organizaciju, odlučivanje i finansiranje institucija BiH.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, kako je navedeno u obrazloženju, jačaju se kapaciteti ove institucije, a ombudsmanima se, osim zaštite ljudskih prava, omogućava da snažnije djeluju u njihovoj promociji u skladu sa Pariskim principima.

Izmjenama i dopunama ovog zakona jača se finansijska nezavisnost Institucije ombudsmana, te se naglašava njena uloga u jačanju saradnje i dijaloga sa nevladinim sektorom i akademskom zajednicom u BiH.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH naglašavaju se principi integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnost rada, dvostepenost pri odlučivanju i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući podjednako sudije, tužioce i članove VSTV-a.

Izmjene i dopune Zakona, između ostalog, uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTV-a i uvode obavezu sudija i tužilaca da prijave imovinu i interese kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu.

Odredbama ovog zakona istovremeno se pojačava disciplinska odgovornost sudija, tužilaca, kao i članova VSTV-a za počinjene disciplinske prekršaje.

Prijedlozi zakona o slobodi pristupa informacijama i ombudsmanu BiH u Domu naroda nalaze se u drugom čitanju, dok je za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o VSTV-u, koji će prvi put biti razmatran u ovom domu Predstavnički dom preporučio da se razmatra po hitnoj proceduri kako bi se omogućilo usvajanje sva tri zakona na istoj sjednici.

Na dnevnom redu sjednice je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH kojim se predviđa da lica sa invaliditetom većim od 80 posto imaju pravo na znak pristupačnosti i mogu parkirati na označena parking-mjesta.

Dosadašnjim rješenjem to pravo bilo je omogućeno samo licima sa invaliditetom od 100 posto.

Pred delegatima će se u prvom čitanju naći i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH koji porodiljama zaposlenim u institucijama BiH garantuje pravo da nakon porodiljskog odsustva rade pola radnog vremena do jedne godine života djeteta, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine.

Ovo pravo pripada i ocu ako majka za to vrijeme radi ili licu koje se brine o djetetu u slučaju da roditelji nisu živi, napustili su dijete ili ne mogu da se brinu o njemu.

Na dnevnom redu je i više izvještaja, kao i prijedloga za davanje saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih sporazuma. 

federalna.ba

Dom naroda PSBiH set evropskih zakona
Dom naroda PSBiH
0 03.06.2024 13:16
SNSD Dom naroda PSBiH
0 29.03.2024 19:45
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda PSBiH
0 18.03.2024 18:28
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda PSBiH
0 18.03.2024 16:34