"Otvoreni razgovori" o ljudskim pravima radnica

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti u BiH (STBiH) evidentirao je ove godine 262 slučaja kršenja radničkih prava u raznim sektorima rada od čega je 27 slučajeva direktno vezano za diskriminaciju, odnosno nasilje, kako verbalno tako fizičko, izjavila je predsjednica tog sindikata Mersiha Beširović.

Dodala je da ove godine imaju i reprezentativan postotak od 92,2 posto slučajeva riješenih u korist radnika, što je povećanje od pet posto u odnosu na prošlu godinu.

Predstavnici sindikata trgovine, tekstila, BH Pošte, Saveza samostalnih sindikata BiH, Udruženja za socijalni, kulturni i kreativni razvoj Zora iz Zenice i drugi danas su u EU Info centru u Sarajevu u okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovane diskriminacije razgovarali o ljudskim pravima radnika/ca, te primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u BiH. U članu 24 tog zakona se navodi da su “sva javna tijela te ostale pravne osobe dužni da u svoje opće pravne akte, ili kroz posebne pravne akte, reguliraju načela i principe jednakog postupanja, te da osiguraju efikasne interne procedure zaštite od diskriminacije”.

Beširović je rekla da se u sektoru trgovine primjenjuje taj zakon i da su zadovoljni mehanizmima i instrumentima koje je razvio sindikat. Međutim, kako je dodala, tu zakazuje sistem, nema strateškog parničenja, nema slučajeva na sudu, a stvari se uglavnom rješavaju u direktnim pregovorima sa poslodavcem.

Predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH Zlatibor Kojčić naveo je da se u parlamentu donese zakon, ali da problem često predstavlja nedostatak podzakonskih akata za njegovu provedbu. Tako je naprimjer mobing, koji se spominje u zakonu, teško dokazati na sudu. Kojčić je podsjetio da je u sektoru tekstila, kože, obuće i gume 90 posto zastupljena ženska radna snaga, te da postoji trend otpuštanja radnika koji je bio najizraženiji tokom pandemije.

Predsjednica sindikata trgovine Mersiha Beširović posebno je skrenula pažnju na pojavu koja je, kako je rekla, postala jako alarmantna, a to su krađe u objektima, odnosno napadi na radnice.

-Prema podacima Uprave policije za Kanton Sarajevo u ovoj godini (januar- septembar) bila je 281 krađa u prodavnicama, a čak 19 je bilo sa upotrebom vatrenog oružja, a o podacima koliko su radnice oštećene u tom procesu niko ne govori. Čini se da je sistem kao sistem zakazao i da su ponovo radnice, odnosno mi kao sindikat i poslodavaci prepušteni sami sebi. Mi planiramo jedan veliki projekt u sljedećoj godini i očekujemo podršku i drugih organizacija civilnog društva – istakla je Beširović.

Današnji „Otvoreni razgovori“ o pravima i položaju radnica organizoavni su u okviru projekta „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ koji provodi Fondacija Infohouse sa Fondacijom Lara iz Bijeljine, a finansira ga Evropska unija.

Koordinator tog projekta Zafir Šišić naveo je da su dosad kroz projekt uključili osam preduzeća  iz cijele BiH koje će unaprijediti rodnu ravnopravnost u svom radu.

Sva ta preduzeća, kako je dodao,  vođena su idejom da će unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u procesu rada popraviti njihov poslovni imidž i povećati šanse za uspjeh na tržištu Evropske unije.

federalna.ba/Fena

trgovina Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH 16 dana aktivizma Sindikat tekstila, kože, obuće i gume FBiH
Montana ptice ubijanje trgovina
0 15.12.2023 11:08
16 dana aktivizma 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja
0 08.12.2023 21:51
Goražde 16 dana aktivizma
0 01.12.2023 16:48
Komisija Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH 16 dana aktivizma Alma Kratina
0 29.11.2023 13:24