Oslobađajuća presudu bivšem direktoru JU Direkcija za izgradnju Tuzla

Oslobađajuća presudu bivšem direktoru JU Direkcija za izgradnju Tuzla

Općinski sud u Tuzli okončao je krivični predmet korupcije i danas objavio prvostepenu oslobađajuću presudu u krivičnom postupku protiv Envera Bijedića. Tako je Enver Bijedić oslobođen optužbe da je kao bivši direktor JU Direkcija za izgradnju Tuzla počinio krivično djelo Zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju - iz člana 247. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Predmetnom optužnicom imenovani se teretio da je u periodu od 2006. godine do 2011. godine obavljajući poslove direktora JU Direkcija za izgradnju, suprotno Statutu firme, sredstva kojima je raspolagala JU Direkcija za izgradnju, a koja su uplaćena od strane kupaca stanova i drugih prostorija koristio protipravno njihovoj namjeni, a suprotno ugovornim obavezama koje je imala JU Direkcija za izgradnju i da zbog nenamjenskog trošenja i preusmjeravanja sredstava stambeno-poslovni objekat “15. maj” u Tuzli nije predat kupcima na korištenje.

Sud je ocijenio da krivično djelo opisano u potvrđenoj, odnosno na glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici nije krivično djelo, tj. da nisu ostvarena, opća i posebna zakonska obilježja krivičnog djela.

federalna.ba/Azre Delmanović

Enver Bijedić Općinski sud Tuzla Tuzla