videoprilog Adise Alić (Dnevnik 2)

Hoće li nezaposlenim porodiljama u SBK-u biti dovoljno 300 KM mjesečno?

Posljedice dosadašnje neadekvatne populacione politike su dramatične. Pokazuju to službeni podaci prema kojima većina kantona u Federaciji bilježi negativan prirodni priraštaj i sve manji broj stanovnika. Priliku da doprinesu demokrafskoj slici i boljem životu svojih građana vlasti nastoje popraviti davanjem prava na porodiljske naknade. Za razliku od pojedinih kantona koji su nezaposlenim porodiljama odlučili isplaćivati mjesečno po 1.000 KM, u Srednjobosanskom kantonu podrška natalitetu iznosit će 300 maraka. Je li to dovoljno i kako zaustaviti negativne trendove?

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, na području SBK-a u prošloj godini umrlo je 1.216 stanovnika više nego što je bilo novorođenih u istom periodu. Stopa prirodnog priraštaja kontinuirano pada u posljednjih pet godina, u kojima je ovaj kanton ostao bez gotovo 4.000 svojih građana.

Uz one koji svakodnevno odlaze, ta brojka je u stvarnosti i mnogo veća. Da se nešto treba mijenjati odavno upozoravaju porodilje, koje su zbog neadekvatne podrške na području ovog kantona bile u nezavidnom položaju.

“Nemam nikakvu naknadu, ne primam. Trebalo bi država malo da više vodi računa o natalitetu, da mladi ostaju. Moglo je, sigurno, više, ali eto vjerovatno je to kod nas od kantona do kantona”, priča Samra, porodilja iz Viteza.

“Imala sam podršku porodice, ali puno njih ima koji i nemaju takvu podršku. Vjerujem da su te naknade velika pomoć. Podrška novom životu, podrška kasnije ekonomiji”, smatra Nermina, porodilja iz Travnika.

Porodiljske naknade na području Srednjobosanskog kantona godinama su među najnižima u Federaciji. Dok zaposlenim porodiljama kanton daje 50% plaće ostvarene u prošloj godini, za one koje nisu u radnom odnosu tu su tek jednokratne pomoći, koje zbog strogih kriterija ostvare rijetke.

Izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, koje je Vlada usvojila i uputila u skupštinsku proceduru i nezaposlenim porodiljama od oktobra ove godine predviđaju naknade u iznosu od 55% najniže plaće u Federaciji u protekloj godini, u trajanju od 12 mjeseci. Za njih 1.250 to bi iznosilo oko 300 maraka mjesečno, a kanton koštalo 3,5 do četiri miliona maraka. U skladu - tvrde nadležni - s mogućnostima.

“Dat ćemo to što je predviđeno federalnim zakonom, a ministarstvo će svakako nastojati da u budućem periodu na taj iznos doda i neki dodatni iznos, da bi to pravo bilo za te osobe što veće”, istakao je Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike SBK-a (HDZBiH).

Novim zakonskim rješenjima nije ukinuta diskriminacija porodilja, tvrde iz opozicije, iz koje su ranije predlagali da naknade ne budu niže od visine prosječne plaće u Federaciji za sve, bez obzira na radno-pravni status.

“U momentu kad se pozicija hvali da se budžet lomi od količine novca smatram da je naknada od 300 KM mizerija i predizborna pijaca. Nećemo prestati da se borimo sve dok se očigledna diskriminacija porodilja u našem kantonu ne ukine”, poručuje Ljubinka Atanasijević, zamjenica predsjedavajućeg Skupštine SBK-a (SDP).

Da bi zaustavili negativan prirodni priraštaj i u Općini Travnik jednokratnim iznosom od 1.200 maraka za nezaposlene porodilje daju podršku novom životu. Uz to, kupovinom stanova koje bi po povoljnim uvjetima iznajmljivali mladim bračnim parovima stvaraju uvjete za ostanak.

“Ako ostanemo bez ljudi, onda ne znam šta će nam država. Ja sam zagovornik ne parcijalnih nego sistemskih rješenja da ne pravimo razlike između kantona, između općina”, navodi Kenan Dautović, načelnik Općine Travnik (SDA).

Upravo te razlike i neujednačena prava za sve stvaraju negativne efekte, tvrde iz Općine Travnik. A najbolja natalitetna politika bila bi, ipak, stvaranje uvjeta za zapošljavanje mladih. Tako bi socijalna davanja bila manje potrebna.

federalna.ba

SBK porodilje natalitet
porodilje jednokratna pomoć ePorodilja
0 30.05.2024 18:18
SBK Kantonalno tužilaštvo
0 09.05.2024 12:31
Općina Novo Sarajevo porodilje porodiljske naknade
0 22.03.2024 16:39