Ljekari se sastali s ministrom zdravstva FBiH, razgovarali o kolektivnim ugovorom

Održan je sastanak Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije sa ministrom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Nediljkom Rimcem, u vezi sa kolektivnim ugovorom za sve medicinare na nivou Federacije.

Dogovoreno je da će do kraja mjeseca Vlada imenovati svoj pregovarački tim, koji će usaglasiti protokol o pregovaranju, potpisati ga, te nastaviti pregovore za ispunjenje zahtjeva medicinskih radnika.

Zahtjevi su ostali isti, a medicinski radnici vjeruju da će nakon mogućeg dogovora doprinijeti poboljšanju statusa zdravstvenih radnika i kvaliteti zdravstvenih usluga.

“Naši zahtjevi ostaju isti. To je ujednačavanje prava doktora na nivou Federacije, što se odnosi na izjednačavanje koeficijenata i satnice. To su minimalni uvjeti i radnih prava koji će vaziti na području svih 10 kantona. Trenutno su razlike prevelike - 50 posto razlike između Sarajeva i ostalih kantona. To je previše i mora doći do ujednačavanja. Ja se nadam da će nastaviti i dalje u pozitivnom ozračju sastanci i da ćemo imati zadovoljavajući kolektivni ugovor”, kazala je Marina Berberović, predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.

federalna.ba

ljekari liječnici Marina Berberović Nediljko Rimac
Ismet Gavrankapetanović Nediljko Rimac saglasnost suglasnost KCUS Federalni radio
0 22.02.2024 20:52
Ismet Gavrankapetanović Nediljko Rimac KCUS
0 21.02.2024 19:42
Ismet Gavrankapetanović Nediljko Rimac UKCS
0 14.02.2024 22:14
Brčko Brčko distrikt BiH Distrikt Brčko ljekari liječnici
0 12.02.2024 22:49