Latinski jezik i rimska književnost zanimljivi samo jednoj budućoj studentici Sveučilišta u Mostaru

Latinski jezik i rimska književnost zanimljivi samo jednoj budućoj studentici Sveučilišta u Mostaru

Podaci nakon prvog upisnog roka nisu ohrabrujući ni na Sveučilištu u Mostaru. Hrvatski jezik upisuje samo 7 studenata, novinarstvo za sada četiri, a studij njemačkoj jezika upisala je tek jedna osoba. Najviše je zainteresovanih bilo za studije psihologije, logopedije i informatike, dok su latinski jezik i rimska književnost bili zanimljivi samo jednoj budućoj studentici. 

federalna.ba

Sveučilište u Mostaru
Grad Mostar Sveučilište u Mostaru Filozofski fakultet Dražen Barbarić
0 29.11.2021 16:43
SUM Sveučilište u Mostaru
0 12.04.2021 16:38
SUM Mostar Sveučilište u Mostaru Nevenko Herceg
0 19.03.2021 22:13