Isplata jednokratne pomoći penzionerima u FBiH

Počela je isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu 100 KM iz federalnog budžeta penzionerima u Federaciji BiH. Pravo na pomoć, koja se isplaćuje uz redovne penzije, ima 378.000 penzionera, 100.000 korisnika boračkih naknada, kao i 53.000 osoba s invaliditetom i civilne žrtve rata. Nedavno je Vlada FBiH donijela Uredbu o programu pomoći stanovništvu usljed inflacije i rasta potrošačkih cijena. 

federalna.ba

penzija penzija/mirovina penzije
penzije mirovine povećanje
0 31.07.2022 20:19
penzije Federacija BiH
0 05.07.2022 08:49
penzije penzija penzija/mirovina mirovina mirovine Oružane snage BiH
0 12.06.2022 19:54
penzija/mirovina penzija penzije penzioneri
0 05.05.2022 22:42