Razgovarao: Predrag Bošnjakovski

Intervju na FR: Hedina Tahirović Sijerčić

Dr. Hedina Tahirović-Sijerčić je književnica, prevoditeljica i profesorica u čijem su fokusu djelovanja romski jezik, kultra i tradicija. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1985. godine i postala prva diplomirana novinarka Romkinja u bivšoj Jugoslaviji. Još jednu diplomu stječe na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1990. Magistrirala je Rodne studije Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu 2012, a doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018 godine.Gošća Intervjua Radija Federacije bila je Hedina Tahirović Sijerčić

 

 

Dr. Hedina Tahirović-Sijerčić književnost Radio Federacije BiH