Fadil Novalić zatražio pomilovanje

Fadil Novalić zatražio pomilovanje

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine zaprimilo dokumentaciju u kojoj se od Komisije za pomilovanje traži razmatranje molbe Fadila Novalića, potvrđeno je za Detektor.

Iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine navode kako će Komisija u zakonskom roku razmatrati upućenu molbu i dokumentaciju te će, u skladu s državnim Zakonom o pomilovanju, svoj izvještaj uputiti Predsjedništvu BiH na odlučivanje.

Ovo je zasad jedina informacija koju Ministarstvo pravde može dati za javnost, naveli su u odgovoru, te za daljnji kontakt uputili na Predsjedništvo BiH, koje nije odgovorilo na upite Detektora.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, prema Zakonu o pomilovanju, može osuđenim licima dati pomilovanja za krivičnopravne sankcije koje je izrekao Sud Bosne i Hercegovine ili drugi sud u BiH na koji je s državnog nivoa preneseno vođenje postupka. Prema Zakonu, Predsjedništvo daje potpuno ili djelimično oslobađanje od izvršenja kazne ili zamjenjuje izrečenu kaznu blažom kaznom ili uvjetnom osudom, te određuje brisanje osude. Iz Zakona su izuzeta djela genocida i ratnih zločina.

Apelaciono vijeće Državnog suda krajem januara je potvrdilo presudu kojom su bivši federalni premijer Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak i vlasnik firme “F.H. Srebrena malina” Fikret Hodžić osuđeni na ukupno 15 godina zatvora za zloupotrebe prilikom nabavke respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka tokom pandemije koronavirusa.

Novalić je osuđen na četiri godine zatvora, Solak na jedinstvenu kaznu od šest godina, a Hodžić na pet godina zatvora.

Pravno lice “Srebrena malina” proglašeno je odgovornim jer je raspolagalo protivpravno stečenom imovinom i izrečena mu je novčana kazna od 200.000 KM, koja se mora platiti u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti presude.

Bivša federalna ministrica finansija Jelka Miličević ovom presudom je oslobođena optužbe za nesavjestan rad u službi.

Sud je ranije odbio molbe Hodžića, Solaka i Novalića za odgodu izvršenja zatvorske kazne.

Hodžić je uložio žalbu na odluku kojom mu je odbijena odgoda izvršenja kazne zatvora, saopćeno je ranije iz Državnog suda.

federalna.ba/Fena

Fadil Novalić pomilovanje
Mreža pomilovanje pomilovanja
0 26.03.2024 20:57
Doma naroda Parlamenta FBiH sjednica stanovi izvještaji pomilovanje
0 25.03.2024 08:06
Fadil Novalić zatvor Vojkovići
0 22.03.2024 10:55
Fadil Novalić Senad Pećanin
0 15.03.2024 18:21
Fadil Novalić Željko Komšić Denis Bećirović pomilovanje
0 06.03.2024 19:47