ETF pokreće novi studijski program "Data Science and Artificial Intelligence"
(Izvor: Fena/ Harun Muminović)

ETF pokreće novi studijski program "Data Science and Artificial Intelligence"

Elektrotehnički fakultet (ETF) Univerziteta u Sarajevu ponosno objavljuje pokretanje novog studijskog programa na engleskom jeziku pod nazivom "Data Science and Artificial Intelligence", skraćeno DSAI.

Profesorica ETF-a Amila Akagić, koja predaje predmete računarstva i primjene vještačke inteligencije, kazala je u razgovoru za Fenu da je DSAI trogodišnji dodiplomski studijski program koji nudi inovativne kurseve iz oblasti nauke o podacima i umjetne inteligencije.

- Ovaj program je osmišljen s ciljem da pruži studentima temeljno znanje, praktične vještine i teorijsko razumijevanje ključnih koncepata u oblasti nauke o podacima i umjetne inteligencije, omogućavajući im da postanu stručnjaci u ovim sve važnijim područjima tehnologije – kazala je profesorica Akagić.

Uz napredne kurseve iz umjetne inteligencije, mašinskog učenja, analize podataka, dubokog učenja, vjerovatnoće, statistike, primijenjene matematike i drugih relevantnih disciplina, profesorica je naglasila da će studenti imati priliku da steknu dublje razumijevanje kompleksnih metoda i algoritama koji se koriste u analizi i interpretaciji podataka, kao i u razvoju inteligentnih softverskih rješenja.

Tvrdi da DSAI program nudi dinamično i interdisciplinarno okruženje koje potiče kritičko razmišljanje, kreativnost i inovacije, pripremajući studente za uspješnu karijeru u različitim sektorima.

- Nekoliko kurseva posebno je osmišljeno da podstakne inovativnost kod studenata i upozna ih sa pravnim, etičkim i društvenim konceptima koji su povezani s AI. Realizacija ovih kurseva planirana je u saradnji s drugim članicama Univerziteta u Sarajevu, odnosno Ekonomskim, Pravnim i Filozofskim fakultetom – istakla je.

Profesorica Akagić očekuje da će sve veći značaj nauke o podacima i umjetne inteligencije u različitim sektorima nastaviti poticati potražnju za stručnjacima s ekspertizom u ovoj oblasti.

- Prilagodljivost i interdisciplinarnost DSAI programa čine diplomante dobro pozicioniranim za prelazak u nove uloge i industrije. Izgledi za zapošljavanje studenata koji završe DSAI dodiplomski program prilično su obećavajući. Diplomci ovog programa obično posjeduju snažan skup vještina koji je visoko tražen u različitim industrijama. Neke potencijalne poslovne prilike i karijerne putanje za ove diplomante uključuju: data analitičar, ML inženjer, AI inženjer/programer, data scientist, softverski inženjer i inženjer podataka – kazala je profesorica Akagić.

Također je kazala da DSAI nudi mogućnost studiranja kroz redovne i vanredne studije, gdje se vanredne studije organiziraju kroz program učenja na daljinu.

- Upis na ovaj studijski program počinje u isto vrijeme kada i upis na druge studijske programe na ETF-u i pod istim uslovima. Jedina razlika je što će studenti koji izaberu DSAI studijski program moći polagati prijemni i na engleskom jeziku, dok je prijemni ispit isti za sve studijske programe – naglasila je.

Profesorica Akagić kazala je da studenti više informacija mogu dobiti i na otvorenim danima 15. i 17. maja od 10 do 12 i od 14 do 16 sati u kancelariji 3-29.

Kurikulum studijskog programa je na linku: https://dsai.etf.unsa.ba/wp-content/uploads/2024/04/DSAI_curriculum.pdf

federalna.ba/Fena

ETF novi studijski program umjetna inteligencija
Evropski parlament umjetna inteligencija EU
0 13.03.2024 14:49
umjetna inteligencija Haris Hadžialić
0 02.03.2024 21:44
umjetna inteligencija chat gpt
0 02.03.2024 18:24
Evropska komisija umjetna inteligencija
0 24.01.2024 08:44
Bitcoin vrijednost bitcoina ETF
0 19.01.2024 10:00