Drljača, Lončar i Smailbegović o liberalizaciji uvoza deficitarne radne snage

Drljača, Lončar i Smailbegović o liberalizaciji uvoza deficitarne radne snage

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača razgovarao je danas s direktoricom Federalnog zavoda za zapošljavanje Helenom Lončar i predsjednikom Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH Adnanom Smailbegovićem o liberalizaciji uvoza deficitarne radne snage.

Sastanak je organizovan na inicijativu Udruženja poslodavaca u FBiH, a poslodavci su predstavili probleme s kojima se susreću, kao i moguća rješenja, saopćili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Naime, usljed nedostatka radne snage, uzrokovanog prije svega migracijama, poslodavci sve više posežu za uvozom radne snage, kako bi odlazak kvalifikovanih ljudi iz Bosne i Hercegovine nadomjestili radnom snagom iz dugih država.

Istaknuto je da su tokom sastanka predstavnici Udruženja poslodavaca prezentovali probleme koji se odnose na dugotrajnost procedura za uvoz deficitarne radne snage, te druga pitanje u vezi sa zapošljavanjem stranaca, što u nedostatku domaće radne snage otežava poslovanje.

Također, razgovarano je o pravnom okviru kojim su uređena ova pitanja jer se radi o oblasti koja je u većem dijelu uređena propisima na državnom nivou.

Izražena je i spremnost svih učesnika da u narednom periodu budu utvrđeni konkretni koraci i mehanizmi za rješavanje prepoznatih problema.

federalna.ba/Fena

Vesko Drljača Helena Lončar Adnan Smailbegović radna mjesta
Adnan Smailbegović poslodavci Vlada FBiH pomoć
0 07.07.2022 19:50
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača
0 28.06.2022 17:10
Vesko Drljača Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata
0 02.06.2022 13:51
Ekonomsko-socijalno vijeće Adnan Smailbegović
0 13.04.2022 19:15
Vesko Drljača Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH
0 29.03.2022 13:14