Rezime: Sabina Silajdžić i Adnan Smailbegović, 07.12.2023.

U Rezimeu dr. Sabina Silajdžić, profesorica na katedri za međunarodnu ekonomiju i razvoj, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

federalna.ba

Rezime Sabina Silajdžić Adnan Smailbegović
Rezime Saša Magazinović
0 27.02.2024 18:27
Rezime Saša Magazinović
0 27.02.2024 18:18
Rezime Edin Ramić Albin Muslić
0 26.02.2024 18:28
Rezime Albin Muslić Edin Ramić
0 26.02.2024 18:25
Rezime Edina Čomić Goran Miličević
0 22.02.2024 18:27
Edina Čomić Rezime
0 22.02.2024 18:25