Do kršenja dječijih prava najviše dolazi zbog neriješenih odnosa roditelja prilikom razvoda

Do kršenja dječijih prava najviše dolazi zbog neriješenih odnosa roditelja prilikom razvoda brakova, a najveći broj prijava odnosi se na kršenje prava djeteta prilikom kontakta sa roditeljem sa kojim ne živi, navode iz institucije Ombudsmana za djecu.

U Republici Srpskoj na snagu je stupio Porodični zakon 1. septembra i predviđeno je da većina nadležnosti bude prenijeta na pravosudne institucije, koje bi trebale intenzivnije voditi računa o zaštiti dječijih prava.

federalna.ba

razvod razvodi dječija prava
Grčka stopa nataliteta razvodi
0 02.10.2023 14:32
prava djece dječija prava Federalni radio
0 18.07.2023 17:31
razvod nasilje u porodici nasilje u obitelji
0 03.02.2023 23:22