Prilog Indire Šehić

U BiH ne postoji spremnost da se brane prava djece

Monitoring izvještaj o stanju prava djece u Bosni i Hercegovini sačinile su nevladine organizacije, a Dječiji monitoring izvještaj o stanju prava djece u Bosni i Hercegovini sačinili su djeca i mladi koji su predstavnici devet dječijih grupa iz BiH. Ono što UNICEF treba i može i što je ključni mandat, kako je rekla Sanja Kabil koja vodi program obrazovanja u UNICEF-u, je praćenje primjene prava djeteta putem Konvencije o pravima djeteta:

„Mi možemo biti glas tamo gdje djeca ne mogu doći, i to ćemo sigurno uraditi, da ovo što su oni rekli, i ove preporuke koje su oni dali, sigurno budu široko diseminirane, da se čuju i da dođu do onih koji odlučuju o njihovoj provedbi.“

Nalazi alternativnog izveštaja o stanju prava djece pokazuju da Bosna i Hercegovina  najveći dio preporuka UN Komiteta za prava djece nije primijenila, odnosno ispoštovala, i da je vrlo mali broj preporuka realiziran u prethodnom trogodišnjem periodu, smatra Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja "Zemlja djece u BiH“ i članica Mreže „Snažniji glas za djecu“:

„U pogledu zakonodavstva BiH nije donijela još uvijek zakon o pravima djeteta. Također, ako pogledamo javne politike, nemamo nijednu javnu politiku ni na jednom nivou koja utvrđuje, odnosno koja se bavi pitanjima prava djece, a pogotovo pitanjima zaštite djece od nasilja.“

Govoreći o izvještaju koji su sačinila djeca, saradnica Mreže nevladinih organizacija za djecu BiH „Snažniji glas za djecu“ i psiholog Aleksandra Štrbac navela je da su se djeca odlučila fokusirati na nekoliko oblasti te da su izdvojila ono što je za njih najvažnije, a te oblasti su obrazovanje te problem nasilja nad djecom:

„Zdravstveni sistem su ocijenili kao problematičan u pružanju usluga za djecu. Zatim informisanje i omogućavanje dječijeg učešća. Dakle, oni žele da se pitaju. Žele da kažu svoje mišljenje i žele da učestvuju u organizaciji života, njihovog vlastitog, u ovom društvu u kojem žive.“

Osnovni zaključak Izvještaja je da nijedna od preporuka koju je UN Komitet dao BiH nije do kraja ispoštovana, što donekle i nije moguće, jer se radi o dugotrajnom procesu. Naglašeno je i da nema dovoljno volje da se brane prava djece u BiH. A, djeca su, ipak, naša budućnost.

 

 

prava djece dječija prava Federalni radio
Federalni radio sport
0 21.04.2024 23:01
Vijesti u 22 Federalni radio
0 21.04.2024 22:49
Vijesti u 17 Federalni radio
0 21.04.2024 19:14
sport Federalni radio
0 21.04.2024 17:08
Vijesti u 12 Federalni radio
0 21.04.2024 16:36
Federalni radio sport
0 20.04.2024 23:59