videoprilog Željke Mihaljević (Federacija danas)

Dijalog građana i vlasti u Glamoču

Unapređenje društvene kohezije kroz suradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini, naziv je dvogodišnjeg projekta koji implementiraju Međunarodna organizacija za migracije i Razvojni program Ujedinjenih naroda. Projekat se provodi u 9 lokalnih zajednica u zapadnom dijelu naše zemlje. Koliko je važno uspostavljanje dijaloga između lokalnih samouprava i građana, provjerila je Željka Mihaljević.

Dijalogu je prethodila analiza stanja i istraživanje postojećih usluga i servisa u lokalnim zajednicama, kao i razgovori s mladima koji su govorili o izazovima s kojima se suočavaju. Nekoliko je ciljeva koje se želi postići realizacijom ovog projekta.

„Jačanje društvene kohezije, povezanosti ljudi u jednom društvu, jačanje otpornosti prema konfliktima, sukobima i svemu drugom. Ti ciljevi se prvode kroz dva puta - jedan je podržavanje mladih u zajednicama u kojima radimo, a drugi je podrška svim onim koji su u stanju socijalne potrebe“, objašnjava Amra Pandžo, projektna koordinatorica IOM-a.

A takvih je u Glamoču popriličan broj. Da bi oni, kao i ostali građani, dobili kvalitetniju skrb, Centar za socijalni rad konačno bi trebao dobiti socijalnog radnika, koji bi s pravnikom i socijalnim pedagogom činio stručni tim koji bi mogao pružiti sveobuhvatnu pomoć lokalnom stanovništvu, istaknula je Emira Karača, v.d. direktorica Centra za socijalni rad Glamoč.

Iseljavanje, nedostatak sportskih i kulturnih sadržaja, kao i inicijative za promjenama, problemi su koji se vežu za mladu populaciju.

„Možda ne možemo dovesti mlade iz drugih gradova, država, ali zato možemo buduće generacije aktivnosima, poslovima, možda većim plaćama nagovoriti da ostaju ovdje“, smatra Lorena Gvozden, sudionica IOM treninga.

Glamočki dijalog bio je deveti, dakle, posljednji u nizu, a organizatori ističu kako su iznimno zadovoljni onim što su građani adresirali vlastima, kao i suradnjom načelnika, tako da se puno stvari rješavalo na licu mjesta.

„I danas je u Glamoču je izašlo na vidjelo to da trebamo ovako da se sastajemo i da rješavamo konkretne probleme. Razgovarali smo kako da podržimo jedan stan koji bi trebao imati funkciju sigurne kuće u Glamoču. Bilo je puno tih efekata koji su munjevito rješavani na dijalozima, a i puno planova za buduću podršku“, dodala je Pandžo.

A to znači da će IOM i UNDP odlučiti koje projekte će podržati, za par mjeseci početi s realizacijom i dovršiti ih do kraja iduće godine. Pored Glamoča projekt se provodi još u Livnu, Bosanskom Grahovu, Drvaru, Ključu, Sanskom Mostu, Bosanskom Petrovcu, Mrkonjić-Gradu i Ribniku.

federalna.ba

Glamoč
Kanton 10 Glamoč pučka kuhinja
0 08.04.2024 17:41
Gastrokrompirijada krompir Krompirijada krumpir Krumpirijada Glamoč
0 28.01.2024 13:51
Glamoč
0 01.01.2024 10:11
Glamoč krumpiri Krumpirijada krumpir krompir Krompirijada krompiri
0 22.10.2023 12:07