Badnjević: Bez novca kojeg mora osigurati Vijeće ministara BiH, građani neće moći zamijeniti dokumente

Ovog ponedjeljka u političkim minutama gostovao je Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Je li IDDEEA spremna za izbore nakon nametanja tehničkih izmjena Izbornog zakona BiH? Šta promjene podrazumijevaju za birače? 

Nedostaje li Agenciji i koliko novčanih sredstava za uvođenje novih tehnologija u izborni proces? Koliko je siguran sistem IDDEEA-e? Sa kakvim se problemima suočava u poslovanju? Kakvu saradnju ima sa CIK?

-Tehničke izmjene Izbornog zakona-

‘’I u prethodnim biračkim ciklusima IDEEA je bila ta koja je održavala bazu podataka, odnosno dostavljala centralni birački spisak. To će nastaviti i dalje, uz neka manja unapređenja. Međutim, ono što je suštinska promjena jeste da je uvedena elektronska indetifikacija birača. To znači da će birači osim što donesu ličnu kartu, dodatno će morati da prođu biometriju. Da li će to biti otisak prsta ili biometrija lica. Neke analize pokazuju da se prethodno dešavalo da jedna osoba glasa na više mjesta ili za više različitih osoba. Ukoliko jedna osoba bude prepoznata na jednom mjestu, to će odmah biti ažurirano. Mi dobijamo kao budžetska organizacija dobijamo sredstva koja su nam neophodna za funkcionisanje. Od danas do juna mjeseca očekujemo da će biti oko million dokumenata biti zamijenjeni. Sa aspekta izbornog cikulsa, nismo ni znali kako će to izgledati. Bit će neke pilot općine gdje će se sprovesti analiza i test. Sve se radi u koordinaciji sa Centralnom izbornom komisijom i ona vodi cjelokupan proces, IDEEA je tu tehnička podrška. Ne smije se dozvoliti da u jednom momentu dođe do nekih problema I imati rješenja za moguće probleme. Ne smije se dogoditi da dođe do ugroženosti podataka građana. Građani trebaju da shvate da ovo nije elektronsko glasanje. Ovo je mala izmjena koja će omogućiti tačan i ispravan broj birača. Sa aspekta izbora ja ne mogu odrediti kako će to izgledati, neke protokole određuje CIK, drugi dio zavisi od opreme koja će biti nabavljena i treći oko sigurnosti o kojima nema potrebe da se govori u javnosti. Mi imamo izuzetno dobru saradnju, sutra imamo sastanak pa ćemo nakon toga testirati neke stvari. Tako da, s moje strane ja mogu reći sve najbolje o toj saradnji. Što se tiče problema koji se desio prilikom prestanka rada hardvera, sve je popravljeno zahvaljujući našem IT sektoru. Da smo išli protokolom trebalo bi dva mjeseca da se taj problem riješi, ali smo mi išli na ubrzanje procesa i to je završeno za 18 sati‘’, kazao je.

-Nabavka opreme-

‘’Odgovor koji je došao iz Ministarstva finansija šta je bilo u 2022. godine niti znam niti želim da komentarišem bivšu upravu. Kada je vršena izmjena budžeta jer je ista oprema trebala biti nabavljena kroz budžet, a već je nabavljena kroz evropski projekat. Smatrali smo da se ne treba ista stvar nabavljati dva puta. To je bila ta promjena i tu smo vodili računa o budžetu građana i naše agencije. Drugi kvartal nećemo moći završiti sa ovim novcem. Kada vidimo da će u naredna dva-tri mjeseca biti podneseno više zahtjeva, zato se mora poduzeti sve da mi dobijemo ta sredstva. Mi znamo kada će ko zamijeniti dokument i unaprijed se vrše proračuni. Građani plate te dokumente, ne može se reći građanima da nema novca u agenciji za izdavanje dokumenata zbog prvremenog finansiranja. Ovaj novac građani uplate i dođe na trezor BiH i ne dođe do agencije. Mi skrećemo pažnju na to da se to riješi. Tražimo da se to riješi jer bez novca građani mogu ostati bez dokumenata. Nama je nadležno Vjeće ministara. Kada se desi neki veći kvar o kojem agencija ne void računa, tada je agencija kriva. Ali kada građanin uplati novac i novac ne dođe do agencije tada definitivno nije agencija kriva’’, rekao je.

-Proces digitalizacije-

‘’Ja moram iskoristiti priliku i reći da otkako je ministar Edin Forto počeo da radi, možemo govoriti o procesu digitalizacije i svaki naš sastanak se svodi na nove projekte, što mi je jako drago. Što se tiče aspekta digitalnog identiteta tu smo sigurno lider na Zapdnom Balkanu, a u prvih pet zemalja kako smo implementirali tad digitalni identitet. Imamo dosta sastanaka sa bankama i telekomima. Očekujemo prvo od njih da to implementiraju. Jedna od banaka radi na projektu koji se zove e-kredit, da predate elektronski dokumenete bez odlaska na šalter. Mi danas imamo preko pet hiljada građana koji koriste digitalni potpis I to je prilično dobar napredak za ovaj kratak period. Apelujem na privredu, javnu upravu i ostale da krenu sa razvijanjem e-servisa i obezbijedili smo svima tu platformu da drugi omoguće građanima e-servis. Trebalo bi u narednih godinu da sve državne institucije da budu povezane što će itekako ubrzati razmjenu podataka. Postali smo i članica Digitalne Evope. Dobili smo mogućnost da dobijemo novac, ali trebamo aplicirati. Ja lično smatram da je ovo jedan od najvećih najboljih programa koji postoji u Evropi za IT firme, fakultete, institucije i pozivam ih da apliciraju’’, kazao je za kraj ovog razgovora Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

federalna.ba

 

Almir Badnjević
Almir Badnjević vještačka inteligencija Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka
0 17.05.2024 11:19
Almir Badnjević IDDEEA BiH Todd Bullock
0 04.03.2024 16:41