Zvekić u Federaciji danas: Inteligencija na Balkanu se ušutjela

Gost Federacije danas bio je Uglješa Zvekić, jedan od autora izvještaja Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala. 

Kaže da je korupcija na neki način utemeljena u dijelovima kulture na zapadnom Balkanu.

"Tu imaju velikih i dubokih historijiskih korijena i ja uglavnom želim da naglasim da postoje razlike između tzv. konvencionalne korupcije, to je sitnija korupcija, to je ono što mi zovemo podmićivanja, davanja mita. To je vrlo prisutno u svim zemljama Balkana u zdravstvu, školstvu, u komunalnim službama, i to ima svoje dosta duboke korijene. To je prilično povezano i sa slabom organizacijom javne administracije. Druga oblast je mnogo ozbiljnija, to je ono što mi nazivamo organizovana korupcija."

Pojašnjava da organizovana korupcija predstavlja jedan splet korupcionih radnji u koje su umiješani određeni predstavnici političkog, biznis i kriminalnog establišmenta u regionu.

"Te koristi mogu da budu političkog karaktera i time se najviše koriste političke stranke, one koje su na vlastiprije svega, ali i opozicija. U tome prilično učestvuje i biznis sektor jer pruža određenu podršku političkim strukturama ne bi li lakše učestvovao u javnim nabavkama. Dakle javne nabavke i onda onaj stari proces privatizacije koji je svuda na Balkanu bio izveden poslije tragičnog rata koji smo imali. Bio je izveden kao na divljem Zapadu, na jedan kaubojski način. Mnogi slučajevi privatizacije, u kojim je korištena korupcija i ostale nelegalne radnje, još uvijek nisu razriješeni, a korisnici takvih aktivnosti su danas prisutni u biznis sektoru, još uvijek."

Zvekić ističe da su neke zemlje uskladile svoje zakonodavstvo sa standardima UN-a i EU.

"Neke nisu dovoljno uskladile te svoje standarde. U zemljama na Balkanu postoji jedan zakonodavni optimizam koji može da ima određen realne efekte, mada mogu da budu iluzorni. Kod nas postoji nešto što ja zovem dosta dobro postavljena normativna infrastruktura za borbu protiv korupcije. Praktično, u svim zemljama normativne infrastrukture su zakoni koji mogu da budu manje ili više bolji, i onda čitava jedna mreža organa specijalizovanih za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. U BiH je jedan malo veći problem nego u drugim zemljama, s obzirom na ustavno ustrojstvo. Ima tu velikih problema oko sredstava, oko popunjavanja kadrom, ali sve te agencije, tužilaštva, sudovi, imaju jedan veliki problem. A to je ogroman raskorak između zakonskih odredbi i njihove primjene u praksi."

Kaže da je šlagvortna Balkanu da se kaže nezavisnost će se obezbijediti političkom voljom.

"Moram reći da sam malo skeptičan oko te političke volje. Imali smo vremena, nekih 20 i kusur godina, da se izborimo za političku volju novih sistema. I ta olitička volja se nije baš pokazala dovoljno snažnom. Tu postoje tri činioca koji mogu da utiču na to da ovi organi postanu nezavisni. Prije svega, riječ je o profesionalnom ustrojstvu tih samih organa. Treba da postoji opšta mobilizacija civilnog društva na lokalnom nivou. I na nacionalnom i regionalnom nivou, protiv korupcije. Toga još uvijek nemamo.Veoma važnu ulogu igraju sredstva javnog informisanja. Ja sam nažalost veoma kritičan prema mojim kolegama iz akademske zajednice. Imam utisak da se inteligencija na Balkanu ušutjela. Ili je ušutkana ili je sama izabrala da šuti o problemima korupcije i organizovanog kriminala."

federalna.ba

Uglješa Zvekić Federacija danas
Federacija danas
0 19.06.2021 18:45
Federacija danas Federalna televizija FTV Emisije FTV najava
0 19.06.2021 15:28
Federacija danas
0 18.06.2021 18:42
Mirjana Marinković-Lepić Federacija danas
0 18.06.2021 17:50
Federacija danas
0 17.06.2021 18:32