Zuko: Potrebno educirati javnost o štetnosti konzumacije nargile

Zuko: Potrebno educirati javnost o štetnosti konzumacije nargile

U prvoj fazi primjene Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana u Federaciji BiH, koji stupa na snagu 28. maja, važno je uspostaviti jasne smjernice i mehanizme provedbe kako bi se postigli ciljevi zakona, izjavila je Feni zastupnica u Parlamentu Federacije BiH Kenela Zuko.

Po njenim riječima, potrebno je educirati javnost o štetnosti konzumacije nargile i promicati svjesnost o zdravstvenim rizicima. Ovo može uključiti kampanje, edukativne materijale i javne obavijesti.

- Zakon treba definirati jasne smjernice i propise za nargila barova kako bi se osigurala sigurna i odgovorna upotreba. To može uključiti ograničenja vezana za dob pristupa, kvalitetu nargila i duhanskih proizvoda, uvjete poslovanja, licenciranje - kaže Zuko.

Dalje kaže da se trebaju uspostaviti strože kontrole prodaje duhanskih proizvoda kako bi se spriječila prodaja maloljetnicima i osigurala usklađenost s propisima. Potrebno je osigurati mehanizme za praćenje provedbe zakona te sankcije za one koji krše propise.

Podzakonski akti mogu nadograditi zakon donošenjem detaljnijih smjernica i propisa koji će pomoći u primjeni zakona. To može uključiti tehničke standarde, postupke inspekcije, definicije i druge potrebne regulativne okvire.

Kao zastupnica u PDPFBiH moje prioritete čini zaštita najmlađih i zatvaranje eventualnih rupa u zakonu kada je u pitanju regulacija nargila barova. Smatram da je od ključne važnosti pružiti podršku unapređenju zakona kako bismo osigurali zaštitu mladih ljudi. U svrhu postizanja tog cilja, poduzet ću sve potrebne korake kako bih osigurala da zakonodavstvo učinkovito regulira nargila barove - rekla je Zuko za Fenu.

federalna.ba/Fena

 

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana
duhan Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i ostalih bezdimnih proizvoda za pušenje zakon o ograničenoj upotrebi duhana Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana Zakon o ograničenoj uporabi duhana duhanski dim
0 07.06.2024 22:00
duhan Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana duhanski dim zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i ostalih bezdimnih proizvoda za pušenje zakon o ograničenoj upotrebi duhana Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana Zakon o ograničenoj uporabi duhana duhanski proizvodi
0 06.06.2024 18:41
duhan Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana duhanski dim Federalni radio
0 28.05.2023 19:23
hapšenje duhan Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana carinjenje carina Tužilaštvo BiH
0 22.07.2021 12:34
Predstavnički dom Parlamenta FBiH Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana
0 26.05.2021 07:49