videoprilog Mire Živković (Federacija danas)

Završena sezonska žetva ječma - prinosi u Posavini nisu dobri

Poljoprivrednici u posavskoj žitnici su završili sezonsku žetvu ječma, nakon čega će kombajne preusmjeriti na polja pšenice. U Posavskom kantonu pšenicom je zasijano više od 4.500 hektara, dok je ječam bio znatno manje zastupljen, na nešto više od 400 hektara. Nažalost, prinosi nisu dobri.

federalna.ba

žetva ječam pšenica