videoprilog Muhameda Čabrića (Federacija danas)

Zahtjeva za pomoć je sve više

Gotovo svakodnevno povećanje cijena osnovnih životnih namirnica i energenata radikalno utječe na ionako nizak životni standard građana u BiH. Posebno su ponovo pogođeni najugroženiji. Uslijed povećanja cijena, humanitarne organizacije sve teže izlaze u susret socijalno ugroženim čijih je zahtjeva za pomoć sve više. Značajna podrška svakako je i aktivnost nevladinog sektora koji realizira projekte pomoći najugroženijima.

federalna.ba

socijalno ugroženi pomoć