videoprilog Muhameda Čabrića (Federacija danas)

Voda je ograničen prirodni resurs, treba je racionalno trošiti

Klimatske promjene, i u svijetu i u BiH, uzrokuju sve manje količine pitke vode koje su na raspolaganju stanovništvu. Većina lokalnih zajednica godinama se suočava s nekim vidom restrikcije u vodosnabdijevanju. Zbog izuzetno skupog i složenog posla manji broj gradova i općina ulaže u pronalaženje novih količina vode. Odgovor, upozorava struka, prvenstveno leži u racionalnoj potrošnji vode kao ograničenog prirodnog resursa. Čini se da su ovo na pravi način shvatili u Doboj Jugu.

federalna.ba

Doboj Jug voda