Vlada Zeničko-dobojskog kantona provodi reviziju diploma

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv korupcije provodi reviziju diploma. Aktivnosti su provedene u 35 javnih preduzeća i ustanova u ZDK-u. U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, koje ima i najveći broj uposlenih, pronađene su tri nevjerodostojne diplome, dok proces revizije nije završen u kantonalnoj Upravi za šumarstvo i ŠPD-u. Tim za borbu protiv korupcije nastavlja aktivnosti, a od Vlade su zatražili da iznađu potrebna sredstva za završetak procesa revizije.

federalna.ba

ZDK diplome revizija