Vlada Tuzlanskog kantona odobrila Prijedlog budžeta za ovu godinu

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je Prijedlog budžeta za ovu godinu, u visini od 730 miliona KM, što je za 46 miliona KM više u poređenju s prethodnom godinom. Radi se o ambicioznom budžetu koji sadrži socijalnu i investicijsko-razvojnu komponentu, kažu iz Vlade Tuzlanskog kantona.

Od planiranih projekata izdvajaju početak izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli te rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Vlade. Također, u Prijedlogu budžeta su osigurana sredstva za isplatu naknada majkama koje su na porodiljskom odsustvu, kao i za jednokratnu novčanu pomoć penzionerima. Potcrtan je i važan segment - izdvajanje i ulaganje u jačanje policijskih struktura.

federalna.ba

Vlada TK budžet proračun