Vlada FBiH: Striktno poštovati Uredbu o regulaciji sektora gasne privrede
(Izvor: Vlada FBiH)

Vlada FBiH: Striktno poštovati Uredbu o regulaciji sektora gasne privrede

Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s problematikom snabdijevanja Federacije BiH prirodnim gasom.

Vlada je zadužila uprave i nadzorne odbore Energoinvesta d.d. Sarajevo i BH Gasa d.o.o. Sarajevo da striktno poštuju odredbe Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, posebno čl. 4,10,11,12. i 59.

Zaduženi su i da zajedno proanaliziraju sadašnje stanje i sačine sporazum odnosno dogovor kako će se operativno raditi u narednom periodu poštujući sve elemente sadržane u Uredbi, tj. društvo Energoinvest d.d. Sarajevo kao snabdjevača plina i potpisnika Ugovora o uvozu prirodnog gasa sa Gazprom Export LLC, a BH Gasa kao Operatora transportnog sistema gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok za realizaciju ove tačke je, kako je istaknuto, tri dana.

Nadzorni odbor BH Gasa je zadužen da hitno poduzme aktivnosti i zajedno sa Upravom BH Gasa izvrše povrat avansno uplaćenih sredstava mađarskom i srbijanskom transporteru u iznosu od  oko 1.600.000 dolara, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

federalna.ba

Vlada FBiH Energoinvest BH gas
Vlada FBiH epidemiološka situacija vakcine
0 22.04.2021 11:58
doprinosi porez Federacija BiH Vlada FBiH reforme
0 18.04.2021 18:50
Vlada FBiH Vlada KS nabavka vakcina
0 15.04.2021 14:35
Vlada FBiH ograničene mjere kretanja
0 15.04.2021 11:41
BH gas plin plinovod Turski tok Mađarska Srbija Energoinvest
0 08.04.2021 18:47
BH gas Energoinvest Federacija danas
0 08.04.2021 18:31