Vlada FBiH prihvatila vanrednu informaciju o požarima
(Izvor: Fena)

Vlada FBiH prihvatila vanrednu informaciju o požarima

Federalna vlada je prihvatila vanrednu informaciju Federalne uprave civilne zaštite o požarima otvorenog prostora na području Federacije BiH u periodu od 14. do 28. jula 2022. godine.

Vlada je Federalni štab civilne zaštite i Federalnu uprava civilne zaštite zadužila da prate stanje na požarištima u FBiH i, po potrebi, koordiniraju međusobno pružanje pomoći između kantona, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Zaduženi su i da odgovore na zahtjeve za angažiranje federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite i federalnih službi zaštite i spašavanja na pružanju odgovarajuće pomoći u gašenju požara otvorenog prostora i da o preduzetim mjerama i aktivnostima redovno informišu Vladu.

Cilj ove informacije je da se Vlada Federacije BiH upozna o svim drugim aktivnostima koje su Federalna uprava civilne zaštite i Federalni štab civilne zaštite poduzimali u provođenju akcija gašenja velikih šumskih požara na području tri kantona (Hercegovačko-neretvanski, Zapadnohercegovački i Kanton 10).

Kako je navedeno, rezimirajući sve aktivnosti koje su provodili organi civilne zaštite na svim nivoima vlasti u BiH, može se konstatovati da je u gašenju šumskih požara na području Federacije BiH posebno došla do izražaja solidarnost svih struktura u sistemu zaštite i spašavanja, čemu se u narednom periodu mora posvećivati još veća pažnja, jer se ovakve prirodne nesreće mogu rješavati samo organiziranim djelovanjem svih snaga i dobrom koordinacijom i pomoći Oružanih snaga BiH, struktura zaštite i spašavanja Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, kao i kroz međunarodnu pomoć.

federalna.ba

FBiH vanredno stanje
radno sposobno stanovništvo FBiH
0 23.09.2022 13:49
Pakistan vanredno stanje monsunske kiše
0 26.08.2022 08:43
FBiH proračun raspodjela novca općine gradovi reakcije
0 23.08.2022 19:52
FBiH prirodni priraštaj broj rođenih beba
0 15.08.2022 12:53