VKBI: Pregovori u BiH moraju biti utemeljeni na demokratskim principima

VKBI: Pregovori u BiH moraju biti utemeljeni na demokratskim principima

U velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu održana je sjednica Skupštine Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca na kojoj je Skupština kao najveći organ Vijeća, obavila tematsku raspravu o aktuelnoj društveno političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Uvodničari tematske rasprave bili su članovi Vijeća dr. Haris Silajdžić, akademik Abdulah Sidran i prof. dr. Kasim Trnka. Nakon uvodnih izlaganja otvorena je diskusija na kojoj su učestvovali ostali članovi i gosti na Skupštini - predstavnici HNV, SGV i Foruma parlamentaraca BiH 1990.

Skupština je jednoglasno podržala Principe za izmjene Ustava BiH i Otvorena pitanja međunarodnim zvaničnicima, koje su zajednički usaglasili VKBI, HNV, SGV i Forum parlamentaraca BiH 1990. Poseban akcenat dat je podršci Principima za izmjene Ustava BiH kojeg je do sada podržalo gotovo 50.000 građana BiH putem web aplikacije www.izmjeneustava.com u kontekstu da je neophodno dodatno animirati građane BiH, kako bi se pregovori koji su u toku odvijali u interesu demokratske BiH, zasnovanoj na vladavini prava i temeljnim ljudskim pravima i slobodama, gdje se moraju uključiti organizacije civilnog društva i građani BiH.

Dosadašnji tok pregovora međunarodnih predstavnika sa domaćim političkim liderima nije produktivan niti je utemeljen na evropskim demokratskim standardima koji važe u svim evropskim državama.

Skupština je donijela zaključak kojim je obavezala rukovodstvo Vijeća i uvodničare da sublimiraju današnja izlaganja, te da ga u formi stavova i zaključaka dostave međunarodnim predstavnicima, domaćim političkim liderima i bosanskohercegovačkoj javnosti.

U drugom dijelu Skupštine obavljen je izbor predsjednika i generalnog sekretara VKBI, radi isteka mandata, na mandatni period 2022-2025. godine. Skupšina VKBI je jednoglasno za predsjednika reizabrala prof.dr. Nedžada Mulabegovića, a za generalnog sekretara Emira Zlatara.

Na upražnjeno mjesto u Upravnom odboru, Skupština je za člana Upravnog odbora imenovala Muhameda Mujakića, doktora pravnih nauka (rođ. 1981. godine), saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću VKBI. 

federalna.ba/Fena

VKBI
BiH NATO EU VKBI HNV SGV Forum parlamentaraca BiH
0 03.03.2022 14:36
VKBI intelektualci SGV Pokret za ravnopravnost HNV BiH Forum parlamentaraca BiH 1990
0 12.01.2022 16:51
Bakir Izetbegović HNV BiH SGV Forum parlamentaraca BiH 1990 VKBI
0 12.10.2021 17:41
Ured za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća Jasmina Curić VKBI Emir Zlatar
0 12.09.2021 10:56