videoprilog Dejana Kožula (Dnevnik 2)

Viši sud u Beogradu: Mujanović prvostepeno osuđen na deset godina zatvora

Bivši pripadnik Armije RBiH Husein Mujanović osuđen je danas pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu na kaznu zatvora od deset godina u koju će mu biti uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru.

Ovo je prvostepena presuda, nakon što je Apelacioni sud predmet vratio na ponovno suđenje, jer je poništio presudu od 6. jula 2020. godine kojom je Mujanović bio osuđen na deset godina zatvora.

Mujanović se optužnicom srbijanskog tužilaštva tereti da je kao upravnik vojničkog pritvora snaga Armije RBiH u mjestu Hrasnica u Sarajevu držao zatvorene oko 30 civila srpske nacionalnosti, bez zakonskog osnova i odluke nadležnog organa i da je prema njima postupao nečovečno i nanosio im teške duševne patnje, tako što im nije obezbijedio minimum uslova za život. U optužnici se navodi da su noću muški zatvorenici odvođeni u atomsko sklonište i prebijani usljed čega je šest preminulo, a da su ostali zatvorenici, zatvoreni u garažama čuli jauke onih koji su bili prebijani.

Tereti se i da je tukao jednog zatvorenika u svojoj kancelariji.

Mujanović je tokom suđenja tvrdio da nije kriv.

Husein Mujanović je uhapšen u julu 2018. godine na graničnom prelazu između Srbije i Bosne i Hercegovine i od tada se nalazi u pritvoru.

federalna.ba/AA

Husein Mujanović presuda Viši sud u Beogradu
presuda terorizam Pariz
0 30.06.2022 09:34
presuda Sud BiH Sena Hamzabegović finansiranje terorizma
0 24.06.2022 15:38
Kaplan i ostali presuda
0 20.06.2022 17:48
Senad Džananović Edin Gadžo presuda
0 17.06.2022 12:49
Rasim Omerović presuda Vrhovni sud FBiH
0 16.06.2022 14:17
bivši direktor škole pronevjera presuda Prijedor
0 13.06.2022 10:37