Vijeće ministara BiH u ponedjeljak o Strateškom okviru za reformu sektora pravde u BiH

Vijeće ministara BiH u ponedjeljak o Strateškom okviru za reformu sektora pravde u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za ovaj ponedjeljak trebalo da razmatra Strateški okvir za reformu sektora pravde u BiH za period od 2023. godine do 2027. godine.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2024 - 2026. godine.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Prijedlozima programa rada institucija Vijeća ministara BiH za 2024. godinu.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH za 2023. godinu.

Pred ministrima bi se, između ostalog, trebala naći i Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar - novembar 2023. godine u BiH.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine koalicija
0 09.04.2024 20:46
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Digitalna Europa
0 09.04.2024 17:09
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Srednjoročni program rada
0 09.04.2024 13:12
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 09.04.2024 08:25
Christian Schmidt Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Izborni zakon
0 04.04.2024 18:20
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 04.04.2024 14:04