Vijeće ministara BiH bi trebalo razmatrati Nacrt zakona o sudovima BiH
(Izvor: Arhiv)

Vijeće ministara BiH bi trebalo razmatrati Nacrt zakona o sudovima BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Nacrt tog zakona i ranije je trebao biti razmatran, ali je na zahtjev ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košaraca povučen sa dnevnog reda, uz objašnjenje da nijedan zakon neće biti razmatran u VMBiH bez definisanja zakona o Ustavnom sudu BiH.

Ministri bi trebali razmatrati i novi tekst Prijedloga odluke o isticanju zastave Evropske unije u ministarstvima, upravnim organizacijama i drugim tijelima Vijeća ministara BiH, čiji je predlagač Kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu Ministarstvu odbrane BiH u iznosu od 3.600.000,00 KM.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta sporazuma između Evropske unije i BiH o učešću BiH u carinskom programu Unije za saradnju u oblasti carina.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt odluke o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Evropske unije, sa jedne strane, i Bosne i Hercegovine, sa druge strane, o učestvovanju BiH u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta.

Vijeće ministara BiH bi danas trebalo razmatrati Zahtjev za razrješenje dužnosti v.d. agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i Prijedlog dva člana Konkursne komisije za izbor zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Prijedlogu aneksa Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane (Dobojski sporazum), kao i o Informaciji o realizaciji Plana implementacije dokumenta Pregled odbrane i Akcijskog plana implementacije Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017. - 2027.

federalna.ba/Fena

Nacrt Zakona o sudovima Vijeće ministara BiH