Vešović: BiH na evropskom putu ima pomoć Sjevernoatlantskog saveza

Vešović: BiH na evropskom putu ima pomoć Sjevernoatlantskog saveza

Zamjenik ministra vanjskih poslova i predsjedatelj Povjerenstva za suradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine Josip Brkić i članovi Povjerenstva održali su sastanak s desk oficirkom za Bosnu i Hercegovinu u NATO PASP-u (Odjel za politička pitanja i sigurnosnu politiku) Draganom Vešović.

Zamjenik ministra Brkić je istaknuo značaj kontinuiranog procesa usvajanja tog važnog dokumenta, koji predstavlja politički i pravni okvir suradnje Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantskog saveza.

Izvijestio je da je, na temelju doprinosa prikupljenih od relevantnih institucija Bosne i Hercegovine, pripremljen Nacrt programa reformi 2023 koji će uskoro biti poslan u proceduru online konsultacija.

Kad je riječ o realiziranju aktivnosti institucija BiH u 2023. godini, informirao je sugovornicu da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH pripremilo Informaciju o provedbi aktivnosti institucija BiH u 2023. godini, koja je dostavljena sjedištu NATO-a u Briselu te da su u međuvremenu institucije u BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, nastavile provoditi aktivnosti koje su utvrđene Programom reformi.

Osvrnuo se i na sastanak sa Odborom zamjenika stalnih predstavnika NATO-a (NATO DPRC), u Briselu 25. marta ove godine, kad je istaknuta važnost finaliziranja procedure u vezi sa usvajanjem Programa reformi 2023, kao i početak izrade programa reformi 2024.

Naglasio je važnost nastavka dinamičnog i sadržajnog partnerskog odnosa i suradnje BiH i NATO-a te istaknuo da će krunski rezultat toga biti održavanje simpozija NATO Partnerstva 360 u našoj zemlji. Podsjetio je i na nedavnu Odluku Europskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, na temelju iskoraka i reformskog napretka koji je naša zemlja ostvarila na putu ka EU.

Desk oficirka za Bosnu i Hercegovinu u NATO PASP-u Dragana Vešović naglasila je značaj provedbe reformi u BiH što će doprinijeti razvoju i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Istaknula je da Bosna i Hercegovina u tom procesu ima pomoć Sjevernoatlantskog saveza.

Članovi Povjerenstva za suradnju s NATO-om BiH naglasili su, tokom sastanka, izuzetnu suradnju koju naša zemlja ima s NATO stožerom u Sarajevu. Predstavili su potom stupanj realiziranih provedbi reformi i aktivnosti institucija BiH, predviđenih na temelju Programa reformi.

- Sugovornici su razmijenili mišljenja i o načinima jačanja partnerstva, realizaciji projekata kroz NATO DCBI i EU EPF programe te paketu izgradnje obrambenih kapaciteta (DCB) za Bosnu i Hercegovinu - saopćio je Ured za odnose s javnošću MVP BiH.

federalna.ba/Fena

NATO MVP BiH Josip Brkić Dragan Vešović
Udruženje žrtava i svjedoka genocida Udruženje "Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa" NATO
0 30.04.2024 10:26