UNSA: U srijedu promocija "Sarajevskog korpusa SMS poruka na bosanskom jeziku"
(Izvor: UNSA)

UNSA: U srijedu promocija "Sarajevskog korpusa SMS poruka na bosanskom jeziku"

Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Centar za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta najavljuju promociju  knjige "Sarajevski korpusa SMS poruka na bosanskom jeziku".

Promocija će biti upriličena 22. maja 2024. godine (srijeda) u 12 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana VII/2).

Sarajevskom korpusu govorit će recenzenti dr. Ismail Palić, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu, i dr. Mija Michelizza, naučna saradnica Instituta za slovenski jezik “Fran Ramovš”, Naučnoistraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti u Ljubljani, te stručni konsultant dr. Philipp Wasserscheidt, profesor Univerziteta “Humboldt” u Berlinu. Posjetiocima će se obratiti i prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu Univerziteta u Sarajevu, te autori Sarajevskog korpusa.

"Sarajevski korpus SMS poruka na bosanskom jeziku" projekt je Centra za bosanski, hrvatski i srpski jezik Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta.

Autori Korpusa su prof. dr. Halid Bulić (voditelj projekta), doc. dr. Elma Durmišević, doc. dr. Azra Hodžić-Čavkić, dr. Enisa Bajraktarević, Azra Ahmetspahić-Peljto, MA i Belmin Šabić, MA.

Rad na Korpusu trajao je od januara 2021. do jula 2023. godine. Sarajevski korpus sadrži 10.000 autentičnih SMS poruka na bosanskom jeziku koje su sada dostupne naučnoj zajednici za istraživanje jezičkih pojava u SMS porukama i za testiranje različitih hipoteza koje se tiču tog oblika komunikacije.

"Sarajevski korpus SMS poruka na bosanskom jeziku" izvorno je objavljen kao elektronska knjiga 2023. godine, a potom su podaci iz njega digitalizirani, prilagođeni modernim konkordanserima i alatima za pretragu i  kao elektronski korpus postavljeni na na repozitorij CLARIN.SI (Slovene Common Language Resources and Technology Infrastructure) 2024. godine.

Na 35. internacionalnom sarajevskom sajmu knjiga u aprilu 2024. godine "Sarajevski korpus SMS poruka na bosanskom jeziku" nagrađen je Priznanjem za e-izdavaštvo i nove tehnologije.

 Opis projekta i uzorak Korpusa dostupni su na linku:

https://www.ff.unsa.ba/index.php/bs/projekti-centra-za-b-h-s-jezik/18335-sarajevski-korpus-sms-poruka-na-bosanskom-jeziku

Profil Korpusa na repozitoriju CLARIN.SI dostupan je na:

https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1913  

federalna.ba/UNSA 

promocija knjige