videoprilog Mujesire Purić (Federacija danas)

Univerzitetu u Zenici nedostaju asistenti – od Vlade traže prijem 33

Uprkos problemima koji se odnose na smanjen broj studenata, nedovoljno mladog kadra – asistenata te nedostatka učionica i laboratorija za pojedine fakultete, Univerzitet u Zenici prethodnu godinu završio sa značajnim uspjesima studenata na domaćim i međunarodnim takmičenjima. To dovoljno govori o kvalitetu odvijanja nastave na ovoj visokoškolskoj ustanovi. U ovoj godini cilj im je postojeće probleme otkloniti i više raditi na promociji Univerziteta.

Pad nataliteta, masovno iseljavanje i pojava velikog broja privatnih univerziteta djelimično su uzrok pada broja studenata na Univerzitetu u Zenici. Ipak, zbog velikog interesa studenata za atraktivne studijske programe na Politehničkom i Medicinskom fakultetu, u narednom periodu će raditi na jačanju infrastrukture koja podrazumijeva izgradnju novih zgrada, ali i rekonstrukciju postojećih.

„Imamo ozbiljan problem sa nedostakom mladih kadrova – asistenata“, ističe prof. dr. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, te dodaje da bi nakon prijema novih kandidata stariji profesori mogli da idu u penziju. Na taj način bi, kaže podmlađivali kadrove i stvarali pretpostavke za razvoj UNZE.

Vladi ZDK upućen je zahtjev za prijem 33 asistenta, za kojima je 8 organizacijskih jedinica pokazalo interes. Time bi riješili problem s aspekta angažiranja vanjskih saradnika u procesu izvođenja nastave. Jačanje naučno-istraživačkog rada jedan je od prioriteta menadžmenta Univerziteta.

„Ja ću u svom radu u narednom periodu nastojati da učinim dostupnom svu opremu koja je raspoloživa na Univerzitetu, da bude dostupna svim istraživačima sa našeg instituta. A svakako moramo tragati za rješenjima da kupimo novu savremenu opremu, jer bez opreme i kadrova nema ozbiljnog bavljenaja naukom“, upozorava Duraković.

U proteklom periodu Univerzitet u Zenici se pokazao kao ozbiljan partner institucijama, ali i nevladinim organizacijama kroz različite aktivnosti koje su bitne za državu i građane BiH. Tako je, između ostalog, prije 10-ak dana organiziran okrugli sto o temi „Aktuelna ustavnopravna situacija u BiH“ uz učešće pravnih fakulteta iz Zenice, Tuzle, Mostara i Bihaća, a vrlo zapažena je bila i konferencija u vezi s okolišem.

„Mi to pratimo, očitujemo se, dajemo naša mišljenja, stanovišta, prikazujemo pravne osnove... Mi smo prisutni u svim tim segmentma koji su zaista bitni i za javnost i za naše građanstvo“, mapominje prof. dr. Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta UNZE.

Na Univerzitetu u Zenici trenutno studira oko 4.500 studenata. S obzirom na to da se osjeti trend pada broja studenata, u narednom periodu cilj je mijenjati upisnu politiku i raditi više na prezentaciji Univerziteta budućim studentima.

„Pored pridobijanja naših studenata sa teritorije ZDK-a i iz drugih kantona te čitave države, naš je interes da pridobijemo studente iz Turske, iz arapskih zemalja, da dobijemo studente kroz zajedničke studijske programe iz Austrije, gdje bi naše diplome na drugom i trećem ciklusu bile priznate i u Zapadnoj Evropi“, objašnjava Duraković.

Uz priliku i mogućnost mladim stručnjacima da dobiju posao na Univerzitetu, ali i nudeći kvalitetne studijske programe, Univerzitet u Zenici daje svoj doprinos u zaustavljanju trenda odlaska mladih iz naše zemlje.

federalna.ba

UNZE