UNFPA i Agencija za statistiku BiH na Evropski dan statistike skreću pažnju na demografske promjene u zemlji
(Izvor: Ilustracija/Agencija za statistiku)

UNFPA i Agencija za statistiku BiH na Evropski dan statistike skreću pažnju na demografske promjene u zemlji

Povodom Evropskog dana statistike, 20. oktobra, UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija, i Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS) žele skrenuti pažnju svih kreatora politika, privatnog sektora, civilnog društva i stanovništva općenito na važnost ažuriranih i lako dostupnih statističkih podataka za socioekonomski razvoj. To je posebno važno u današnje vrijeme brzih demografskih promjena, u kojem se bilježe niske stope fertiliteta i velike migracije širom razvijenog svijeta, što dovodi do značajnih strukturnih promjena u demografiji, kao i do starenja stanovništva. U Bosni i Hercegovini je prije nešto više od 50 godina na svaku osobu stariju od 65 godina dolazilo gotovo 10 mladih, dok je danas to otprilike jedna mlada na jednu stariju osobu. Ovako brze promjene zahtijevaju stalno praćenje mjera razvoja i prilagodbi kako bi se pružile odgovarajuće javne usluge različitim grupama stanovništva.

Kako bi ekspertima i kreatorima politika omogućili brži pristup i diseminaciju statističkih podataka koji su im potrebni za pravovremenu i relevantnu statističku analizu, UNFPA i BHAS su tokom posljednjih nekoliko godina u zajedničkom partnerstvu radili na izradi statističkog portala za lak pristup postojećim statističkim podacima kako bi se pružila jasna slika o demografskim promjenama u zemlji i omogućilo relevantnim partnerima da provedu analize i izrade preporuke za mjere demografskog razvoja koje će unaprijediti život ljudi u Bosni i Hercegovini.

„Posljednjih godina, više nego ikada, statistički podaci postali su toliko važni da bismo razumjeli gdje smo danas i u kojem pravcu se dalje krećemo u smislu demografskog razvoja i postizanja ciljeva održivog razvoja. UNFPA je glasni zagovornik i podrška statističkim institucijama u zemlji s odgovarajućim ljudskim i financijskim resursima za redovno prikupljanje podataka putem anketa u domaćinstvima i popisa stanovništva i domaćinstava. Jačanjem kapaciteta BHAS-a za prikupljanje, analizu i diseminaciju podataka, omogućit ćemo mnogim istraživačima, kreatorima politika i medijima da koriste podatke u svakodnevnom radu. Zahvalni smo i cijenimo rad BHAS-a i entitetskih zavoda za statistiku i obećavamo da ćemo nastaviti pružati podršku njihovom radu", izjavio je predstavnik UNFPA u BiH, John Kennedy Mosoti.

Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine istakla je: "Službena statistika zadržava svoju neizostavnu ulogu kao pouzdan izvor podataka pružajući dragocjene uvide u trendove, obrasce i ponašanja, što na kraju dovodi do unaprijeđenog procesa donošenja odluka i bolje javne politike na svim razinama vlasti, te potiče društveni i gospodarski razvoj, istovremeno pomažući u suzbijanju dezinformacija. Sukladno tome, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine posvećena je jačanju uloge službene statistike. Ispunjavajući svoju misiju proizvodnje i diseminacije statističkih podataka Agencija za statistiku BiH je u suradnji s UNFPA-om izradila portal o "demografskoj otpornosti" koji pruža vrijedne podatke o demografskoj situaciji i ljudskom kapitalu (podaci o populaciji, prirodnom kretanju stanovništva, projekcije stanovništva, obrazovanje, stanje na tržištu rada i sl.). Vjerujemo da će prikazani podaci biti od koristi kreatorima razvojnih i demografskih politika u Bosni i Hercegovini, kao i širem krugu korisnika."

federalna.ba/UNFPA/Agencija za statistiku BiH

statistika Evropski dan statistike UNFPA Agencija za statistiku BiH
Adebayo Babajide statistika
0 04.04.2024 16:16
golovi nogometna Premijer liga gledaoci statistika
0 19.02.2024 08:14