UNDP organizovao radionice o odgovornom upravljanju postojanim organskim zagađujućim supstancama
(Izvor: Fena/UNDP)

UNDP organizovao radionice o odgovornom upravljanju postojanim organskim zagađujućim supstancama

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini organizovao je niz edukativnih radionica za nevladine organizacije (NVO), medije i organizacije koje se bave rodnim pitanjima, o održivom i odgovornom upravljanju postojanim organskim zagađujućim supstancama (POPs), s ciljem podizanja svijesti o uticaju ovih supstanci na zdravlje ljudi i okoliš. 

Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje regiona i svijeta, suočava se s izazovima u upravljanju zalihama i zbrinjavanju otpada koji se odnosi na POPs. Ukupno 29 POPs materijala je trenutno zabranjeno ili ograničeno prema Štokholmskoj konvenciji, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, i time preuzela obavezu ispunjavanja njenih zahtjeva, uključujući ograničavanje upotrebe opasnih POPs i uklanjanje starih zaliha i opreme koje sadrže ove zagađivače.

Neadekvatno upravljanje ovim materijalima, koji se mogu naći u industriji, poljoprivredi i svakodnevnom životu, može dovesti do ispuštanja štetnih tvari u zemlju, zrak i vodu, predstavljajući ozbiljnu prijetnju po okoliš, ali i zdravlje ljudi zbog sposobnosti bioakumulacije POPs u živim organizmima.

Radionice su organizirane u okviru projekta "Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim supstancama u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini - POPs" kojeg finansira Švedska, čije je aktivnosti predstavila Alma Mirvić, voditeljica projekta u UNDP-u. 

Od 2019. godine ovaj projekat radi na izgradnji kapaciteta i uspostavljanju zakonskog okvira za POPs u Bosni i Hercegovini, kao i na prevenciji, praćenju generisanja u-POPs i minimiziranju ispuštanja POPs, provodeći principe "zelene hemije" u industriji plastike, te upravljanju i odlaganju polikloriranih bifenila (PCBs) i POPs iz napuštenih industrijskih kompleksa.

Predstavljeni su i pozitivni primjeri upravljanja ovim hemikalijama kroz sam projekt, kao i globalni trendovi. Na radionici sa NVO, predstavnici organizacije Arnika su govorili o aktivnostima Međunarodne mreže za eliminaciju zagađivača (IPEN) na uklanjanju toksičnih zagađivača iz okoline. 

Na radionici koja je okupila predstavnike medija, naglašena je njihova važna uloga u edukaciji i informiranju javnosti, a razmijenjene su informacije o korisnim resursima koji im mogu pomoći u što kvalitetnijem izvještavanju o ovim temama.

Na radionici sa organizacijama koje se bave rodnim pitanjima istaknut je značaj integrisanja rodne perspektive u javne politike i propise, s obzirom na veću izloženost žena ovim zagađivačima, koji mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući poremećaje imunološkog i reproduktivnog sistema. 

Svi učesnici su se složili da je potrebno dalje raditi na održivom i odgovornom upravljanju POPs supstancama u BiH, te da je neophodna saradnja između različitih sektora i aktera, te nastavak edukacije i aktivno podizanja svijesti o ovoj značajnoj temi, saopćeno je iz UNDP-a.

federalna.ba/Fena

UNDP zdravlje okoliš POPs