videoprilog Muhameda Čabrića (Federacija danas)

U Tešnju - uz podršku Omladinske banke, Fondacije Mozaik, donatora i općinske vlasti - 30 projekata za mlade

Pozitivnih primjera ima ako se osvrnemo na 2023. godinu. U Tešnju - uz podršku Omladinske banke, Fondacije Mozaik, donatora i općinske vlasti - omogućena je realizacija 30 projekata za mlade. Osim toga realizirana su 22 projekta uz dva mikrobiznisa ukupne vrijednosti 63.500 maraka.

federalna.ba

Omladinska banka Tešanj
Financial Times Bosanska Gradiška Tešanj Kakanj
0 20.03.2024 18:02
Medakovo Tešanj Vlada Zeničko - dobojskog kantona
0 04.03.2024 19:05
Asocijacija poslovnih žena Bosne i Hercegovine Šemsa Mujaković Umihana Krilčević-Omerović Tešanj
0 17.02.2024 16:54