U Neumu je otvoren Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2023

U Neumu je otvoren Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2023 koji okuplja predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, stručnjake iz oblasti energetike i poslovne subjekte koji će kroz sedam tematskih panela, radionice te prezentacije aktuelnih projekata diskutovati o najaktuelnijim pitanjima energetskog sektora u BiH.

Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2023 organizira se pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske i Regulatorne komisije za energiju Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvodnu riječ imao je dr. Admir Softić, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

(Dunja Jelovac)

Xavi Hernandez Barcelona
0 24.05.2024 14:31
Kelly Rowland Cannes
0 24.05.2024 14:09
Madžid Šošić HNK Hajduk Fudbalska reprezentacija BiH
0 24.05.2024 13:58
Sarajevo Photography festival
0 24.05.2024 13:50