videoprilog Valerije Bago (Federacija danas)

U Eko Parku u Prozoru/Rami otpad se razvrstava, gradi se kompostana i pročistivač otpadnih voda

U Prozoru/Rami velik problem stvaraju divlje deponije i nedozvoljeno odlaganje otpada, no u posljednje vrijeme, zahvaljujući velikom komunalnom angažmanu i izgradnji Eko Parka, situacija se popravlja, a otpad već sada naveliko razvrstava. Trenutno se radi na izgradnji kompostane, ali i pročistivača otpadnih voda. Cijeli projekt vrijedan je preko 6 milijuna maraka.

Razvrstati otpad koji će nakon toga  biti korišten za daljnju obradu, glavni je cilj Eko Parka Prozora/Rame.  U sortirnici se trenutno vrši reciklaža komunalnoga otpada na osam frakcija. Kompostana, koja bi uskoro trebala započeti rad, zahvaljujući novoj tehnologiji bioreaktorskog kompostiranja, prerađivat će zeleni i organski otpad za agrokulturnu namjenu.

„Kompostiranje će se vršiti u kontroliranim uvijetima – da nema atmosferskoga utjecaja na to. Dosad se kompost proizvodio od 10 do 12 tjedana. Međutim, ovdje je bioreaktorsko kompostiranje - 6 do 8 tjedana“, objašnjava Branko Burić, direktor JKP Vodograd.

Trenutačno je u izgradnji i pročistač otpadnih voda koji će, osim spremnika i taložnika, sadržavati objekte upravne zgrade i mehaničkog predtretmana, kompresorsku stanicu, grubu automatsku rešetku, gravitacijski ugušnjivač mulja te objekte za mjerenje protoka i pumpne stanice. Time će biti  zaokružen cjelokupan projekt Eko Parka i zatvorene divlje deponije koje godinama stvaraju problem zagađenja ovoga područja. 

„Divlja deponija u našoj neposrednoj blizini se zatvara, pripremljene su i obavijesti za narod gdje će od sada moći da odlažu otpad“, dodaje Burić

Općinski načelnik Jozo Ivančević (HDZ 1990) ističe kako postoji još divljih deponija: „Mislim da smo neke već počeli pomalo gasiti, a do kraja 2023. ili 2024. možda ćemo u cijelosti sve to na neki način nulirati. I onda ćemo imati u jednoj cjelini, zato smo ga i nazvali, komplet eko park, koji je sigurno bitan za našu općinu“.

U sustavu kompostane najavljeno je i pokretanje uređaja za reciklažu guma – i za Prozor/Ramu i za okolna područja i općine. Osim očuvanja prirode i turizma, izgradnja Eko Parka je i prilika za 20 novih radnih mjesta. 

federalna.ba

Prozor-Rama recikliranje reciklaža otpad