videoprilog Eme Šećović (Federacija danas)

TI BiH: Nizak stepen transparentnosti institucija podriva povjerenje građana u njihov rad

Rad vlada i skupština kantona, entiteta i parlamenata na državnom nivou u Bosni i Hercegovini je nedovoljno javan, što uskraćuje mogućnost učešća građana u kontroli njihovog rada i procesu donošenja odluka. Zbog toga raste nepovjerenje u rad institucija kao i prostor za korupciju. Poruka je to okruglog stola pod nazivom „Transparentnost procesa donošenja odluka u BiH“, održanom danas u Sarajevu u organizaciji Transparency International u BiH.

Na okruglom stolu, organiziranom uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, prezentirani su rezultati istraživanja objavljenih u okviru analize pod nazivom "Pregled nivoa proaktivne transparentnosti procesa donošenja odluka“ kojom su obuhvaćene institucije izvršne i zakonodavne vlasti na kantonalnom, entitetskom i nivou BiH, a ukazano je na zabrinjavajući manjak transparentnosti javnih organa širom BiH.

- Istraživanje je pokazalo da nijedna od vlada u Bosni i Hercegovini ne objavljuje redovno materijale sa održanih sjednica, na svojim internet prezentacijama, dok su Vijeće ministara i Vlada Posavskog kantona jedine dvije institucije izvršne vlasti čiji su zapisnici sa sjednica blagovremeno objavljeni i dostupni građanima - navodi TI BiH.

Taj podatak, kao i činjenica da tek 5 od 14 vlada u BiH redovno objavljuje odluke na svojim zvaničnim prezentacijama, ukazuje da građani u Bosni i Hercegovini nisu adekvatno informirani o odlukama izvršnih vlasti koje se na njih direktno odnose, što umanjuje stepen povjerenja javnosti u njihov rad - ističe se. 

Kako navode iz TI BiH u saopćenju za javnost, ništa bolje stanje proaktivne transparentnosti ne pokazuju ni zakonodavna tijela širom BiH budući da je istraživanje ukazalo da skupštine kantona, entiteta kao ni oba doma Parlamenta BiH ne objavljuju redovno planove niti izvještaje o provedenim javnim raspravama odnosno saslušanja, a izvještaje o svom radu redovno objavljuje tek 5 od 16 zakonodavnih tijela na posmatranim nivoima vlasti u BiH.

Pregled nivoa proaktivne transparentnosti procesa donošenja odluka pokazuje da u BiH postoje vlade o čijem je djelovanju javnost nedovoljno informirana, dok su građanima uskraćene informacije o ključnim fazama u radu parlamenata što nepovoljno utječe na povjerenje građana u institucije te im umanjuje mogućnost zaštite interesa, što sve ukupno uvećava prostor za korupciju.

- U tom cilju, TI BiH je iznio prijedloge za jačanje standarda proaktivne transparentnosti koji uključuju unapređenje zakonskog okvira koji tretira oblast pristupa informacijama na svim nivoima u BiH, prepoznavanje primjera dobre prakse pri primjeni standarda proaktivne transparentnosti i njihovu implementaciju te uspostavljanje različitih elektronskih alata i standarda otvorenih podataka za sve nivoe vlasti u BiH - navodi se. 

Okrugli sto je okupio predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti u BiH, međunarodnih institucija, organizacija civilnog društva i medija kojima je prezentovana važnosti proaktivne transparentnosti kao načina na koji građani mogu ostvariti veći stepen učešća u radu zakonodavnih i izvršnih vlasti, ali i jačanja odgovornosti i integriteta javnog sektora kao ključnih pretpostavki za suzbijanje korupcije.

federalna.ba/Fena

Transparency International BiH rad vlada netransparentnost
Javna uprava reforma Transparency International BiH
0 30.11.2023 12:43
korupcija Transparency International BiH BIRN BiH
0 05.10.2023 21:37
Indeks pravosuđa netransparentnost pravosudne institucije
0 13.07.2023 15:48
Transparency International BiH izmjene Zakona o VSTV-u BiH
0 05.07.2023 12:09