videoprilog Belme Brigić (Federacija danas)

Thurm: Obrazovanje ide ruku pod ruku sa socijalnom inkluzijom

Kvalitetno obrazovanje usklađeno sa potrebama tržišta rada tema je o kojoj se godinama govori. Bitan preduslov za bolji odgojno-obrazovni sistem u BiH jeste da se djeca tretiraju kao aktivni subjekti u nastavi, a ne pasivni primatelji informacija.

Socijalna inkluzija zagovara smanjenje svih vrsta isključivanja i diskriminacije u obrazovanju, ali i društvu. Odnosi se na međusobno razumijevanje i prihvatanje drugog i drugačijeg. Podršku realizaciji ovakvog projekta pružaju ambasade Švicarske i Njemačke u BiH, kao i brojne međunarodne institucije.

“U BiH s jedne strane postoji visoka nezaposlenost, s druge strane se i sami poslodavci žale da imaju nedovoljan broj radne snage. Obrazovanje ide ruku pod ruku sa socijalnom inkluzijom. Osobe koje imaju određeni fizički i kognitivni invaliditet posjeduju potencijale i trebaju ih iskoristiti. Uz jednake mogućnosti nastaju kreativne prednosti i za poslodavce i za radnu snagu”, kazala je Lea Thurm, šefica Odjela za odnose s javnošću, kulturu i protokol Ambasade Njemačke u BiH.

Klasifikacija zanimanja u BiH bi, prema mišljenju brojnih stručnjaka, trebala biti usklađena s međunarodnom klasifikacijom. To je neophodno za ekonomski i društveni razvoj, kao i jačanje uprave, te razvoj znanja i istraživačkog pristupa u angažovanju mladih.

“Smatramo da stručno obrazovanje i socijalna inkluzija predstavlja veoma važan aspekat švicarske saradnje. To mladima daje relevantno obrazovanje i vještine koje su im potrebne na tržištu rada”, istakla je Chantal Felder, zamjenica direktora za saradnju Ambasade Švicarske u BiH.

Socijalnu inkluziju u BiH i dalje sprječava nepovjerenje među ljudima, strah od drugačijeg, kao i postkonfliktno društvo. Potrebno je dodatno raditi na destigmatizaciji u društvu, s posebnim fokusom na obrazovni sistem.

federalna.ba

obrazovanje socijalna inkluzija