videoprilog Kristine Pranjić (Dnevnik 2)

Čerkez: Očekujemo da se što veći broj ljudi cijepi

Pomoćnik ministra zdravstva FBiH Goran Čerkez je na pres-konferenciji nakon sastanka predstavnika Federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnog i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, te predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije, izjavio novinarima kako očekuju da se što veći broj ljudi cijepi u ovom periodu.

- Jer, sve ove restrikitivne mjere će zavisiti i od broja cijepljenih. Veliki broj vakcina dolazi. Očekujemo do jeseni da se 30 posto ljudi dodatno vakciniše i s tom cifrom da dođemo blizu procenta od 40 posto, ako ga uspijemo i premašiti, i da na neki način imamo stabilniju situaciju - naveo je Čerkez.

Te uvjete ćemo mi, dodao je on, osigurati, a na kantonima je da postupe po današnjim preporukama koje će, najvjerovatnije sutra, postati naredbe.

- Danas smo se dogovorili, danas je to preporuka i ide informacija Federalnoj vladi šta smo uradili. Sutra već, sve te preporuke ćemo pretvoriti u naredbe, kako bi imali jedinstvenu situaciju i postupanja na cijeloj teritoriji Federacije BiH - istaknuo je Čerkez.   

Napomenuo je da je vakcinacija jedna od glavnih mjera za prekidanje prenosa Covida-19 i spašavanje ljudskih života.    

Po njegovim riječima, u narednom periodu i kad se postigne određeni broj vakcinisanih, bit će lakši ulaz u mnoge institucije ljudima koji su vakcinisani.    

Čerkez kaže da su na sastanku razgovarali o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i o tome kako će, ukoliko u naredom periodu dođe do porasta delta virusa, reagirati, koje su mjere i kako će bolje koordinirati i surađivati.    

- Dogovorili smo se da se ponovo uspostavi malo bolji nadzor nego što ga trenutno imamo, iako je epidemiološka situacija u potpunosti stabilna. Cijenimo da je još uvijek izuzetno stabilna, pa poredeći čak i region, možemo reći da imamo stabilniju situaciju od susjednih zemalja, redovno je pratimo pod punim je epidemiološkim nadzorom - istaknuo je Čerkez.

Međutim, dodao je on, virus delta se jako brzo širi i iz tog razloga je potreban oprez.  

Zato smo, kaže Čerkez, insistirali da kantonalni zavodi, odnosno kantonalni krizni stožeri, ministarstva, zajedno s Ministarstvom unutrašnjih poslova i inspekcijskim službama, počnu u potpunosti nadzor nad provođenjem mjera koje su trenutno na snazi, da se počne s malo masovnijim testiranjem.

- Također smo pozvali da u narednom periodu striktnije vrše nadzor nad osobama, praćenje kontakata, radi smanjenja širenja bolesti. Kao i u svim zemljama, trenutno imamo povećan broj osoba iz dijaspore i turista u zemlji. To je jedan poseban rizik. Na taj rizik njihovog ulaska ne može uticati, zemlja je prilično otvorena i također redovno pratimo to stanje - naveo je Čerkez, dodajući da pokušavaju učiniti sve što je u njihovoj moći da ga održe pod kontorlom.

Kaže da su se dogovorili, u slučaju da dođe do porasata, kako će djelovati, kako će djelovati Federacija, kako će djelovati kantoni.

- Dogovorili smo da ćemo mi prvenstveno, prateći stanje na terenu, djelovati po principu ranog upozoravanja. Odnosno, gdje god primjetimo da u nekom kantonu postoji naglo povećanje, zajednički ćemo biti u komunikaciji, dogovarati mjere i uspostavljati te mjere na nivou kantona. Mi ćemo davati punu podršku - kazao je Čerkez.

Ukoliko se pojave slučajevi da broj raste u dva, tri ili više kantona i da to može značajno ugroziti stanje u cijeloj Federaciji, Federalno ministarstvo zdravstva je spremno da intervenira i uspostavi određene mjere.

Također, Zavod za javno zdravlje, uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije, vodi jedan proces u kojem će tačno reći, na osnovu incidence, kada bi se trebale koje mjere donositi, preporuke na nivu kantona.

Čerkez ističe da će to biti jako važan okvir djelovanja.

Napiminje da su se nadležne institucije u potpunosti iskoordinirale, te da su ovaj period ljeta iskoristili za značajne aktivnosti koordinacije i suradnje između različitih subjekata.

- Apsolutno dočekujemo u ovom trenutku spremni, s naše strane, da uradimo sve ono što se očekuje od nas - zaključio je Čerkez.      

Skočibušić: Kantonalni zavodi da počnu s masovnijom vakcinacijom

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić danas je iznio nove preporuke u pogledu epidemiološke situacije u Federaciji BiH.

- Jedna od preporuka je da se osigura osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i s vidom najmanje jedan dan u sedmici kada te osobe mogu uz pomoć prevoditelja dobiti pomoć da se mogu vakcinisati  - rekao je Skočibušić.

Također, preporuka je da se nakon vakcinisanja postojećih grupa koje su već predložene pristupi prema odluci kantonalnih zavoda za javno zdravstvo vakcinisanju drugih grupa stanovništva koje nisu u sadašnjim prioritetima.

- Osim toga, Zavod za javno zdravstvo FBiH će provesti vakcinisanje grupa od posebnog interesa za Federaciju i BiH - kazao je Skočibušić.

Predloženo je da kantonalni zavodi za javno zdravstvo počnu s organizacijom dana otvorenih vrata sve prema raspoloživim količinama vakcina.

Predviđena je i masovna imunizacija na nivou općina s ciljem veće dostupnosti kućanstvu.

- Formiranje mobilnih timova je predloženo, koji bi trebali služiti za imunizaciju migranata i Roma odnosno posebno ranjivih grupa koje nisu dovoljno uključene u zdravstveni sistem BiH, a ljudi su među nama. Također, potrebno je formirati mobilne timove za imunizaciju kućanstva koje je veoma udaljeno od sjedišta centara za imunizaciju - istakao je Skočibušić.

Navodi da bi se vakcinisanje trebalo obavljati od 08 do 20 sati u dvije smjene i to svaki dan u sedmici.

Na ovaj način, kako kaže, sačuvat će se dobra epidemiološka situacija u Federaciji BiH.  

Scano: Delta soj predominantan, sad već moramo nešto poduzeti

Šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u BiH Fabio Scano danas je u Sarajevu izjavio da se u Federaciji BiH potrebno fokusirati na vakcinisanje starije grupe stanovništva.

- To je najranjivija grupa jer je u njoj najveći broj smrtnosti od koronavirusa - rekao je Scano, nakon sastanka koji je u vezi s procesom imunizacije i epidemiloškom situacijom u FBiH održan u Federalnom ministarstvu zdravstva.

Dodaje da ukoliko je to neophodno, treba pokucati na vrata starijim kako bi se vakcinisali.

Skrenuo je pažnju na činjenicu da je primjetno u zemljama koje imaju visoku stopu vakcinisanih da se broj slučajeva oboljelih od koronavirusa povećava.

- Delta soj je predominantan u većini zemalja evropske regije Svjetske zdravstvene organizacije - kazao je Scano.

Naveo je da zbog lijepog vremena većina ljudi češće izlazi vani, te u Federaciji generalno ima nizak broj oboljelih slučajeva iako taj broj polako raste.

- Sada već moramo nešto preduzeti. Ne možemo da predvidimo u kojem pravcu epidemija ide i kada će završiti. Da bi se transmisija smanjila mi znamo šta moramo uraditi kao institucija i pojedinci uz jačanje vakcinacije. Moramo pojačati testiranje i ako neko ima simptome molim vas da se testirate u vašoj zdravstvenoj ustanovi a ukoliko ste pozitivni ostanite kući i izoluj te se - naglasio je Scano.

Poručio je da je potreban proaktivan sistem da bi se kontrolisala epidemija.  

federalna.ba/Fena

Siniša Skočibušić vakcinacija mjere Federacija BiH